1. Synagoge

De Synagoge is in 1845 gebouwd. In 2002 is de synagoge geheel gerestaureerd en ca. 100 meter westwaarts verplaatst naar de huidige locatie als gevolg van de dijkverzwaring in de jaren negentig van de vorige eeuw.

In het Hebreeuws staat er boven de deur: In het huis des Heeren zal men ingaan met feestgedruis.