8. Kantoor Rivierdijk 759

Gebouwd rond 1880 als notariswoning; heeft lange tijd dienst gedaan als pastorie van de Chr. Geref. Kerk; op het dak 2 ossenogen.