Foto’s verenigings activiteiten

Wilt u nog eens foto’s terug kijken van verenigings activiteiten? Hieronder kunt u een keuze maken.

Slierechs aevendjie

In een overvolle zaal in de Grienden werd dit jaar het Slierechs aevendjie gehouden, georganiseerd door de Historische Vereniging Sliedrecht. Voor de pauze vervolgde Wout van Rees de reeks verhalen over de burgemeesters van Sliedrecht. Gevolgd door een film genaamd “Sliedrecht vanaf het water”, waarin Wout van Rees en Fred Stuij vanuit een bootje Sliedrecht vanaf de waterkant laten zien.

Na de versnaperingen in de pauze hield Piet Pols zijn dialectverhaal. Daarna stond een quiz op het programma, echter al bij de 2e dia werden we verrast door bijzonder bezoek. Sinterklaas en zijn Hoofdpiet hadden dit jaar een stoomboot eerder genomen en brachten nu al op, 15 november, een bezoek aan het Slierechs aevendjie. Door de aanwezigen werden een aantal  sinterklaasliedjes gezongen, voor de duidelijkheid werden de teksten op de wand geprojecteerd.

Een aantal mensen werden door de Sint naar voren geroepen en vriendelijke toegesproken. Ook Wout van Rees en Remco van de Ven moesten bij de Sint komen maar die waren plots verdwenen.

Gelukkig hoefde niemand in de zak mee naar Spanje.

De boot lag alweer klaar en de Sint en zijn Piet vertrokken, nadat zij aan een ieder een lekkernij hadden uitgereikt.

Een leuke avond, voor wie het gemist heeft, volgend jaar is er weer een Slierechs aevendjie.

Excursie naar Museumwerf te Vreeswijk

Op zaterdag 15 september bracht een aantal leden van de Historische Vereniging Sliedrecht een bezoek aan de Museumwerf te Vreeswijk en ’s middags stond een rondvaart door de Utrechtse grachten op het programma. Mede door het fraai nazomerweer was het voor de deelnemers een leerzame en gezellige dag. Zie de foto’s en de videofilm die deze dag gemaakt zijn!

Lezing over de Museumwerf in Vreeswijk

Museumwerf VreeswijkDe Historische Vereniging Sliedrecht (HVS) organiseerde een lezing over de Museumwerf in Vreeswijk op donderdag 6 september in de aula van het Grienden College in Sliedrecht.

Eind 19e, begin 20e eeuw ontstond door de groeiende economie een toenemende vraag aan bouwstoffen zoals zand en grind. Het winnen van deze materialen werd met de hand uitgevoerd met een (bagger) beugel. Ook het lossen van de lading ging met handkracht met behulp van manden en kruiwagens. Door de diversiteit aan winplaatsen van zand en grind, speelde de binnenvaart steeds een belangrijke rol.

Kenner bij uitstek is Ko Blok. Hij presenteerde de lezing “Zand, Grind en de Historische Binnenvaart”.

 

 

De Winkels van Toen

Klikken is vergroten

Vanaf 21 april 2018 is de tentoonstelling “De Winkels van Toen” te bewonderen in het Sliedrechts Museum, samengesteld door de Historische Vereniging Sliedrecht.

Midden in de vorige eeuw telde Sliedrecht een 15-tal slagers – een 15-tal groenteboeren – een 20-tal melkboeren – een 25-tal bakkers en een 50-tal kruideniers.

Door de komst van de supermarkten in de 2e helft van de 20e eeuw zijn deze en vele andere winkels bijna allemaal verdwenen.
Deze fototentoonstelling laat zien wat er verloren is gegaan, niet alleen op de Dijk maar ook op de Oude Uitbreiding.

Het Sliedrechts Museum is geopend op woensdag- en zaterdagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur.

 

 

 

Na de bevrijding…

HVS Aftocht Duitsers uit Sliedrecht 1945 Langeveldplein - KerkstraatDit was het thema waarover Ad van Liempt een voordracht hield op donderdag 19 april in de grote zaal van het Grienden College. De spreker is bekend van onder meer het TV programma ‘Andere Tijden’.

Nederland explodeerde zo ongeveer na de bevrijding van de Duitse bezetter. Dagen, weken en soms zelfs maanden duurde het feest van de vrijheid. Maar daarna volgde de ontnuchtering. Het immense verdriet bij de Joodse gemeenschap toen men zich realiseerde dat bijna niemand van de gedeporteerde familieleden en vrienden zou terugkeren. De machteloosheid bij grote delen van de bevolking omdat het allemaal zo lang duurde voor enige zekerheid verkregen werd. De wederopbouw ging voor het gevoel te traag. Er ontstond woningnood. De schaarste en de armoede duurde voort.

De dreiging van een naderende oorlog met Indonesië. De Nederlandse regering besloot tot de zogenaamde politionele acties in Indonesië. Jonge mannen werden in grote getale verscheept naar de verre oost. Het waren loodzware jaren waar amper een einde aan leek te komen.

Ad van Liempt wist de aanwezigen te boeien met zijn lezing over deze moeilijke periode uit onze vaderlandse geschiedenis.

Biesbosch – van boerenland tot waterland

Op donderdagavond 22 maart was er een zeer geslaagde lezing over het thema “Biesbosch – van boerenland tot waterland”.
Spreker Jacques van der Neut, boswachter in de Biesbosch, gaf ons een schat aan informatie over over de ontwikkeling van met name de Brabantse Biesbosch in de laatste twintig jaar, waarin de Biesbosch is veranderd van een agrarisch gebied in een natuurgebied. De daarbij vertoonde foto’s waren bijzonder en van een uitzonderlijke kwaliteit.

Nieuwjaarsreceptie

De door het Historisch Platform Sliedrecht georganiseerde nieuwjaarsreceptie, welke op 8 januari j.l. in het Sliedrechts Museum werd gehouden, werd door vele leden en vrijwilligers bezocht. Onder het genot van een hapje en een drankje werden herinneringen opgehaald en een blik op de toekomst geworpen. We kunnen spreken vanl een succesvolle middag.

 

Slierechs Aevendjie

J.A. van Hattem - 2e burgemeester Sliedrecht
J.A. van Hattem – 2e burgemeester Sliedrecht

Donderdag 16 november organiseerde de Historische Vereniging Sliedrecht het jaarlijkse ‘Slierechs Aevendjie’.

Net als andere jaren is dit thema goed voor een volle zaal. Gebeurtenissen uit het heden en verleden passeerden de revue. Na een kort openingswoord door voorzitter Peter Bons kregen de  aanwezigen een film te zien waarin het Sliedrecht van vroeger vergeleken wordt met het Sliedrecht van nu. Deze film is recent opgenomen door Marius Teeuw en loopt vanaf het het oosteinde van De Kaai tot aan de Watertoren. De film laat op bijzondere wijze zien wat de veranderingen zijn op dit deel van de huidige Sliedrechtse Rivierdijk, voorheen Wijk A.

De dialectgroep schrijft wekelijks een verhaal in een lokaal weekblad. Het verhaal dat deze avond voorgedragen werd in het Slierechs dialect, zou waarschijnlijk niet geschikt zijn voor de krant. Nou ja, misschien wel, maar toch…

Een korte film uit de jaren 30, vorige eeuw, van de familie Bongers uit de Kerkbuurt werd als première vertoond.

De dialectgroep van de vereniging ging met de zaal in gesprek over bijnamen van vroeger.

De Historische Vereniging Sliedrecht heeft een overzicht gemaakt van alle burgemeesters die ooit Sliedrecht hebben gediend. Sliedrecht kende voorheen een aantal heerlijkheden waarover een schout de eerste onder zijns gelijken was.
Het ambt van burgemeester ontstond na de Franse tijd, aanvankelijk werd de burgemeester ‘maire’ genoemd. Een deel van de zestien burgemeesters die Sliedrecht tot nu toe dienden en dient, werden afgebeeld met een toelichting door Wout van Rees.

Al met al kunnen we spreken over een zeer geslaagde avond. Komt u volgend jaar ook/weer?

Hieronder enkele foto’s uit de vertoonde film, gemaakt door Marius Teeuw.

Ledenavond 5 oktober

Op donderdag 5 oktober organiseerde de HVS een lezing met als thema: “ De Middeleeuwse dierentuin”.

MeerkatEen ongelikte beer wil niemand wezen, maar waar komt deze uitdrukking vandaan? In de beestenboeken uit de Middeleeuwen vindt u het antwoord.
Jacob van Maerlant heeft zo’n dierenencyclopedie uit het Latijn vertaald in het Nederlands: “Der Naturen Bloeme”. Omdat een edelman ridder Van Cats al die leuke wetenswaardigheden over dieren niet kon lezen, hij verstond geen Latijn, gaf hij de dichter Jacob opdracht dat dierenboek te vertalen in de volkstaal. In de lezing zal werd ingegaan op die biologie uit de Middeleeuwen. Aan de hand van dia’s van leeuwen, tijgers, walvissen, vleermuizen en katten uit interieurs van middeleeuwse kerken kregeb we de daarachter liggende verhalen te horen. Ook fabeldieren als de zeemeermin en eenhoorn kwamen aan bod. Al met al een zeer interessante dierentuin met opzienbarende verhalen.

Deze lezing werd verzorgd door dhr. A.J.H.G. Ronhaar uit Gorinchem.

Dorpswandeling over de Oude Uitbreiding met de HVS

Zaterdagmiddag 13 mei 2017 organiseerde de HVS een dorpswandeling over de Oude Uitbreiding van Sliedrecht. De start vond plaats in het Sliedrechts Museum. Onder leiding van de gidsen Remco van de Ven en Wout van Rees werd stilgestaan bij diverse panden in de Kerkbuurt, het Dr. Langeveldplein en de Merwestraat. Speciale aandacht kregen de muziektent en de trouwzaal in het Sliedrechtse raadhuis. Jammer genoeg waren de weergoden minder goedgezind op het laatste deel van de wandeling langs de Adriaan Volkersingel.

Al met al, ondanks een nat pak, een geslaagde wandeling!

Op de foto klikken is vergroten!!!

Presentatie Dialectgroep HVS

De Historische Vereniging Sliedrecht presenteerde een optreden van de schrijversgroep van het bekende Sliedrechts Dialect. Al meer dan twaalfhonderdzestig keer verscheen wekelijks in De Merwestreek een belevenis uit het Sliedrechtse alledaagse leven. Een aantal dialectschrijvers was aanwezig. Door de voorzitter van de groep werd uitleg gegeven over het Sliedrechtse dialect. Er werden verhalen verteld door de dialectschrijvers. Verder werd er tekst en uitleg gegeven over het tot stand komen van de verhalen in de Merwestreek. De HVS kan terugkijken op een geslaagde middag die goed bezocht werd.

Slierechs aevendjie 2016

Tijdens het Slierechs aevendjie 2016 werd het 35-jarig bestaan van de vereniging gevierd met koffie en gebak. Nadat de voorzitter Peter Bons de aanwezigen, die in grote getale waren gekomen, welkom had geheten hield Wout van Rees een quiz. Vervolgens vertelde Piet Pols van de werkgroep Dialect een boeiend verhaal. Voordat we naar de pauze gingen zong het duo Huib en Nell Kraaijeveld, bekend als “De Kraaijen”, enkele eigen composities met het dorp Sliedrecht als onderwerp.

Na de pauze maakte Piet Pols de uitslag van de Rebus, die in het periodiek heeft gestaan, bekend. De avond werd afgesloten met een zang optreden van de Sliedrechtse damesgroep “Tisnennyfals”.

Feestelijke dag 30 april 2016

Zaterdag 30 april 2016 was een feestelijke dag in Sliedrecht. De verjaardag van Sliedrecht, en het 35 jarig bestaan van de Historische Vereniging Sliedrecht werden gevierd.
Het was ook de dag waarop het Sliedrechts Museum, de Genealogische Vereniging De Stamboom en de Historische Vereniging Sliedrecht bekend maakten dat zij gaan samenwerken als Historisch Platform Sliedrecht.
Rond 14:00 uur hielden de voorzitters van de drie instellingen een korte toespraak, waarmee zij een en ander bekend maakten. Hierna, hield burgemeester van Hemmen een lezing onder de titel “Vrouwen van Sliedrecht”, geïnspireerd op de vrouwen van de baggeraars die tijdens de afwezigheid van hun echtgenoten, buitenaf werkend, op zelfstandige wijze de zaken thuis regelden.

De Sliedrechtse damesgroep “Tisnennyfals” trad meerdere malen op met onderhoudende liedjes. Een verhaal in het Sliedrechts dialect ontbrak uiteraard ook niet. Het werd voorgedragen door Piet Pols.
Jonge mensen in Sliedrecht waren uitgenodigd een selfie te maken met het motto “Jij en ik in Sliedrecht”. De burgemeester reikte aan de winnaars de prijzen uit.

Klokken door de eeuwen heen

Op donderdagavond 7 april 2016 hield Peter Schipper een lezing voor de HVS in het Griendencollege met de titel: ‘Klokken door de eeuwen heen’. Zie de fotoreportage van de zeer geslaagde avond.