Filmpjes van rond 1930

In de nalatenschap va Gerit Pieter de Jong (Sliedrecht 1896-1979 Doorn) en zijn vrouw Kornelia Venis (Sliedrecht 1896-1993 Doorn) was ook een familiefilm met beelden uit (waarschijnlijk) de jaren 1929 en 1930. Vier fragmenten uit die fim zijn aan de Historische Vereniging Sliedrecht ter beschikking geteld, omdat ze leuke beelden van het dorp en zijn bewoners bevatten.

De filmpjes vindt u hier op onze website.

Filmpje van rond 1930

In de nalatenschap va Gerit Pieter de Jong (Sliedrecht 1896-1979 Doorn) en zijn vrouw Kornelia Venis (Sliedrecht 1896-1993 Doorn) was ook een familiefilm met beelden uit (waarschijnlijk) de jaren 1929 en 1930. Vier fragmenten uit die fim zijn aan de Historische Vereniging Sliedrecht ter beschikking geteld, omdat ze leuke beelden van het dorp en zijn bewoners bevatten.

Als u nadere informatie bij de beelden kunt verschaffen, dan houdt de Vereniging zich daarvoor aanbevolen.

Hoewel de Historische Vereniging Sliedrecht deze beelden met toestemming plaatst, hoort zij het graag direct als er privacy-recht wordt geschonden.

De filmpjes betreffen:
1. Beelden van het schoolplein van de scholen aan het Benedeneind en aan het Boveneind met onderwijzers en kinderen, ca 1929.

2. De bouw van een huis (aan de Merwestraat 2?) in 1930, met beelden van bouwvakkers, de famlie De Jong die er intrek neemt en beelden van slagerij L. de Jong. Lucas de Jong (1899-1957 in Sliedrecht geboren en overleden) was de broer van G.P. de Jong.

3. Beelden van de Tentsamenkomst te Sliedrecht in 1930. Deze evangelisatie-samenkomsten werden in verschillende jaren op diverse plaatsen in het land gehouden en waren sterk geinspireerd door de nog altijd bekende Johan de Heer (1866-1961).

4. Een Sint Nicolaas actie in 1930, waarbij de bedrijfsauto’s van de familie de Jong kennelijk werden ingezet om ook minder bedeelden een leuke Sinterklaasdag te bezorgen.

De Merwede

Van Dave Hollande ontvingen wij de 3 onderstaande fimlpjes “De Merwede vanaf de Adriaan Volkersingel”. Met zijn toestemming laten wij deze filmpjes graag hier zien.Autoritjes door Sliedrecht met dashcam

Dave Hollande maakte met zijn auto met dashcam diverse ritjes door Sliedrecht. Met zijn toestemming laten wij deze filmpjes graag hier zien.

U vindt de filmpjes via Beeld en Geluid en vervolgens Autoritjes door Sliedrecht of KLIK HIER

Autoritjes door Sliedrecht

Dave Hollande maakte met zijn auto met dashcam diverse ritjes door Sliedrecht. Met zijn toestemming laten wij deze filmpjes graag hier zien.

Afsluiting van de Zuiderzee in 1932

Fragmenten uit de film van de Harlinger filmmaker Gerrit Aalfs (1892-?) over de bouw en dichting van de Afsluitdijk in 1932.
Aan de bouw van de Afsluitdijk hebben veel Sliedrechts baggeraars meegewerkt.

Eerste TV-uitzending MerweTV

Eerste tv uitzending lokale omroep Sliedrecht gemaakt in 2000 met oude en nieuwe beelden van Sliedrecht. Met medewerking van o.a. Rene Vink, Laurens van der Graaf, Wim Oor, Wim Brouwer, Marieke Kitsz, Paulien Heerius en Ineke Bossers.

Werkgroep Beeld en Geluid

Fotocollectie
Fototoestellen
De werkgroep Beeld / Geluid en ‘Fotogroep Ter Laak’ bestaat uit de volgende personen: Wout van Rees, Jan de Ruiter, Leni Dubbeldam, Nel van Leeuwen – Visser, Bas Korporaal en John Kieffer.

Al een hele klus geklaard.
De Historische Vereniging Sliedrecht beheert de fotocollectie van wijlen Piet ter Laak. De collectie bestaat uit duizenden foto’s en ansichtkaarten die de heer Ter Laak gedurende vele jaren heeft verzameld.

Omdat de Historische Vereniging zelf ook heel wat fotomateriaal heeft verzameld, is er voor het beheren van de verzameling een aparte werkgroep opgericht.

Al met al zijn ze al jaren bezig om alle foto’s opnieuw te ordenen. Dat wil zeggen dat alle foto’s uit de albums zijn gehaald en opnieuw zijn ondergebracht in thema’s. Zo ontstaat langzamerhand een collectie die in uniforme albums is opgeborgen en voorzien is van omschrijvingen bij iedere foto. Dat dit een hele klus is, moet u van ons aannemen.

De werkgroep scant de foto’s uit het eigen archief. Zo krijgen we een digitaal archief van alle foto’s binnen onze vereniging.

U zult begrijpen dat er voor onze werkgroep nog jaren werk in het verschiet ligt. We doen deze klus graag en het is altijd een gezellige boel in onze werkruimte.

We scannen ook het Gemeentelijk Fotoarchief.

Ons fotoarchief is zeer uitgebreid, maar aanvulling is altijd mogelijk. Dit door de speciale losbladige opzet. Een archief blijft echter een tere aangelegenheid. Als de foto´s door steeds meer handen gaan, wordt de kwaliteit minder. We moeten er voor zorgen dat de foto´s voor de toekomst behouden kunnen blijven. Daartoe zijn vele manieren. Een daarvan is de beelden te scannen. Hierbij worden de foto´s met behulp van een computerprogramma ingelezen en vervolgens zijn ze op het scherm van de computer zichtbaar te maken. Het zal duidelijk zijn dat hierdoor de foto´s gespaard blijven. Ze gaan niet meer door de handen en zullen niet kreuken, scheuren, enz.

Vele foto´s en ansichtkaarten uit onze collectie zijn al gescand.

Intussen is ook het fotoarchief van de gemeente Sliedrecht gescand. Riens Lagewaard heeft deze taak afgerond.

Foto’s van Sliedrechtse woningen gevraagd.
Aan het college van B & W van Sliedrecht en de plaatselijke makelaars hebben we verzocht te mogen beschikken over hun oude archieffoto’s of de gelegenheid te krijgen de kiekjes te zijner tijd te mogen scannen. Hiermee hopen we onze reeds zeer uitgebreide verzameling nog groter en completer te maken.

Uiteraard bevinden zich onder de bevolking nog heel wat afbeeldingen waarop de woningen of straatbeelden zijn afgebeeld. U zou er ons een groot plezier mee doen de foto’s tijdelijk ter beschikking te stellen, zodat we ze kunnen kopiëren en scannen.

De werkgroepen “Fotocollectie ter Laak” en “Bebouwing en Bewonersgeschiedenis” zijn met uw hulp zeer geholpen. Ook de werkgroep “Beeld en Geluid” kan in de toekomst wellicht uw foto’s op videoband verwerken!

Ook andere foto’s betreffende ons dorp zijn van harte welkom!