Contact-adressen:
Het Onderhuys – Kerkbuurt 243c – 3361 BH  Sliedrecht

Bankrekeningnummer: NL55 RABO 0132 1263 54 t.n.v. Historische Vereniging Sliedrecht

Penningmeester: naar Contact-formulier

Secretariaat: naar Contact-formulier

Werkgroepen
Werkgroep Beeld en Geluid: W. van Rees – naar Contact-formulier

Werkgroep Genealogie: Afspraken op verzoek. Info 06-51453539  –  naar Contact-formulier

Werkgroep Bebouwing en bewoners: Piet de Keizer: tel. 06-51453539  –  naar Contact-formulier

Werkgroep Bibliotheek: Jan van Leeuwen  –  naar Contact-formulier

Werkgroep Dialect: Piet Pols  –  naar Contact-formulier

Werkgroep Internet en Website:
Bas Lissenburg, Middenveer 69, 3361 TJ, Sliedrecht. – Tel. 0184-415368  –  naar Contact-formulier
John Kieffer  –  naar Contact-formulier

Redactie Verenigingsblad: Wout van Rees  –  naar Contact-formulier

Verzending Verenigingspost: Jan van Leeuwen – naar Contact-formulier