Erelid HVS

Ere lid Bas Lissenburg
Bas Lissenburg met de uitgereikte oorkonde

De leden van de Historische Vereniging Sliedrecht hebben tijdens hun jaarvergadering op 23 februari jl. scheidend bestuurslid Bas Lissenburg onder begeleiding van een klaterend applaus tot erelid benoemd.

Scala van functies
Bas Lissenburg heeft ruim 21 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van de HVS. Hij vervulde gedurende deze tijd een scala aan functies waarvan te noemen: het ontwikkelen en onderhouden van de website van de vereniging en het schrijven van een aantal boeken en artikelen voor het periodiek van de HVS.

Vrijwilliger
De bekende Sliedrechter treedt terug uit het bestuur, maar gaat wel verder als vrijwilliger en zal zich bezig blijven houden met onder meer de actualiteit van de kleurrijke website.
Dit is een activiteit die vrijwel dagelijks aandacht vraagt.

Andere zaken waar Bas betrokken bij blijft zijn o.a. het verzorgen van het ‘Historisch Moment’ in het ‘Kompas’ en het verzenden van de dialectverhalen naar de ‘Merwestreek’. Onder het pseudoniem ‘Besjaon’ schrijft hij ook stukjes in het Sliedrechts dialect.

Het erelidmaatschap werd uitgereikt door bestuurslid Peter Bons die tijdens de jaarverga-dering optrad als spreekstalmeester.