Even voorstellen

GemeentehuisDe “Oudheidkundige Vereniging Sliedrecht” is opgericht op 30 september 1981. Op 27 augustus 2003 is de naam veranderd in “Historische Vereniging Sliedrecht”. De oprichters realiseerden zich toen maar al te goed dat de zorg en belangstelling voor het Sliedrechts erfgoed nimmer verloren mag gaan. Een karakteristiek dorp, met een zo rijke geschiedenis, moet dit veilig stellen voor het nageslacht.

De voornaamste doelstelling van de plaatselijke “Historische Vereniging Sliedrecht” is  het bevorderen van de belangstelling voor de historie van Sliedrecht.

Zij zet zich onder andere in voor het behoud van karakteristieke dorpsgezichten en de daarbij behorende bebouwing. Soms zijn de gemeenschappelijke belangen groter en moeten er helaas stukjes oud Sliedrecht wijken voor de nieuwe ontwikkelingen.

De vereniging hoopt ertoe bij te dragen dat instanties en ook inwoners eerst nog eens goed nadenken voordat men tot drastische maatregelen overgaat. Immers, weg = weg. De karakteristieke lintbebouwing van ons “Baggerdorp” is uniek en moet dat ook blijven.

Onze “DIJK” hoeft er niet uit te zien als welke willekeurige winkelstraat waar ook in Nederland. Vindt u dat ook, wordt dan lid van onze vereniging. Wij hebben u heel wat te bieden.

Activiteiten
Tijdens de wintermaanden organiseert de vereniging een aantal boeiende lezingen. Deze zijn voor de leden gratis toegankelijk. Introducés zijn van harte welkom.

Elk jaar vindt een aantal excursies plaats die goed aansluiten bij de doelstellingen van de vereniging.

De leden worden via nieuwsbrieven geïnformeerd over de lezingen en andere wetenswaardigheden. Tweemaal per jaar verschijnt een verenigingsblad.

Bovendien is informatie van en over onze vereniging te vinden op Internet.  De vereniging is bijzonder trots op haar werkgroepen die, dankzij een aantal zeer gedreven leden, zijn uitgegroeid tot wat het “kloppend hart” van de vereniging mag worden genoemd. Geregeld treden zij met hun onderzoeksresultaten naar buiten.

Werkgroep Dialect
Deze werkgroep houdt zich bezig met het vastleggen van het Sliedrechts dialect, zowel in krantenartikelen, radio-uitzendingen, in boekvorm als op bandjes en op CD. In 1998 is een Sliedrechts Woordenboek verschenen. Daarnaast verzorgt de werkgroep geregeld lezingen en diapresentaties over Sliedrecht in vroeger tijden.

Werkgroep Genealogie
Deze werkgroep beschikt over zeer veel in computerbestanden opgeslagen genealogische gegevens betreffende de Alblasserwaard. Het doel is, via een in de Alblasserwaard opgezet netwerk, leden en overige belangstellenden te voorzien van de gewenste gegevens. Het is mogelijk gegevens per E-mail bij de werkgroep aan te vragen.U krijgt vervolgens zo spoedig mogelijk antwoord.

Werkgroep Bebouwing en Bewonersgeschiedenis
Deze werkgroep houdt zich bezig met het in kaart brengen van oude bebouwing (vaak al verdwenen) en doet onderzoek naar de bewoners. Veel informatie wordt gevonden in de archieven van het gemeentehuis in Sliedrecht. Indien gewenst, zal tevens archeologisch onderzoek verricht worden.

Werkgroep Informatie in Beeld en Geluid
Deze werkgroep zet zich in om vooral bewegende beelden van vroeger te bewaren voor het nageslacht. Oude 8 mm films worden, indien de kwaliteit het toelaat, overgezet op video.  Andere resultaten van deze werkgroep kunt u op de website van onze vereniging bekijken. Veel fotomateriaal, o.a. schoolfoto’s en dorpsgezichten, zijn te vinden op een aantal ‘zustersites’ die via deze site te bereiken zijn.

Werkgroep Fotocollectie Ter Laak
Deze werkgroep beheert een uitgebreid fotoarchief waaronder de Collectie Ter Laak.  De werkgroepen van de “Historische Vereniging Sliedrecht” zijn steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die graag bezig zijn met de geschiedenis van Sliedrecht en haar bewoners. Interesse? Vraag vrijblijvend informatie…

Met de Historische Vereniging op excursie.

Verder is de “Historische Vereniging Sliedrecht” vertegenwoordigd in het Historisch Overleg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, de monumentencommissie van de gemeente Sliedrecht en het genealogisch overlegorgaan van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

LID WORDEN? Heeft u na het lezen van deze pagina interesse om lid te worden?  U kunt zich HIER aanmelden.