Lijst van uitgaven

Uitgaven lijst van de Werkgroep Dialect van de Historische Vereniging Sliedrecht.

Brochures

 • BAGGERTAAL OP DRIFT: enige aspecten van dialectveranderingen het Sliedrechts. R. van den Berg, 1983. 16 pagina’s. Een scriptie.
 • HET VERKLEINWOORD IN HET SLIEDRECHTS
  R. van den Berg, 1984. 16 pagina’s. Een scriptie.
 • KLANK- EN VORMLEER VAN HET SLIEDRECHTS DIALECT.
  R. van den Berg, 1984. 21 pagina’s. Een scriptie.
 • HOMONIEMEN zijn twee verschillende woorden die op dezelfde manier geschreven worden. Bijvoorbeeld:
  (groente) kraam en kraam (geboorte);
  week (7 dagen) en week (zacht);
  sloten (water) en sloten ( afsluiten).
  Vroeger werden deze verschillende woorden ook verschillend uitgesproken.
  Die oude klankverschillen zijn in het Sliedrechts dialect bewaard gebleven. In de rubriek ‘Boekteksten “van deze website staat een dertigtal Sliedrechtse ‘’homoniemen”.

 

Kranten

 • Meer dan 1200 columns in Sliedrechts dialect in het huis-aan-huis-blad De Merwestreek en haar voorlopers Eindredacteur mevr. K. Lisenburg- van  Genderen.
 • Dialect-columns in de Nieuwsbrieven van de verzorgingshuizen Parkzicht, Waerthoven en Overslydrecht te Sliedrecht.

 
Boeken

 • STOEP OP STOEP AF, Sliedrechtse vertellingen ‘van’t Kaoiechie tot de Rosmeule’
  1987. 144 pagina’s. Een verzameling van 42 columns die eerder in het lokale huis-aan-huis-blad verschenen waren.
 • BAGGERDURPSPRAOT, Vertellingen in het Sliedrechts dialect.
  1990. 108 pagina’s. Een verzameling van 32 columns die eerder in het lokale huis-aan-huis-blad verschenen waren.
 • DE BRIJHAPPERS, Een verzameling Sliedrechtse bijnamen.
  1992. 40 pagina’s. een kostelijk boekje met honderden kleurrijke bijnamen.
  Genoteerd in een 10-tal rubrieken, zoals: Waarkzaomhede, D’n aerd van ‘t bêêsie, ’n Natjie en een Drôôchie, Gelôôf.
 • o WAFFERE MOMME ?
  Thematisch woordenboek .1998. 127 pagina’s.
  Meer dan 1250 unieke woorden en uitdrukkingen in het Sliedrechts dialect, die men in de Van Dale vergeefs zal zoeken. Zoals:biggels, kluiteruif, onterik,, een schreufie bakke of matschudding. Maar ook uitdrukkingen, zoals: Je mot d’r op figelere om voor zesse thuis te zijn. ’T Mot eerst warre, wil’t rêêje. Die ruziemaojster van een Maorechie wier deur hêêl de stoep met blek en vaareke naegetrommeld toe ze gong verhuize. Alles ondergebracht in 16 thema’s zoals: Mense, Ete en drinke, Kaark en gelôôf, Aan de waoterkant, ’t Weer, Vervoer. Alle woorden en uitdrukkingen toegelicht met een expressieve voorbeeldzin.
 • WAFFERE MOMME ?
  Alfabetisch woordenboek. 2000.
  34 pagina’s op A 4 formaat. Meer dan 1250 unieke woorden en uitdrukkingen in het Sliedrechts dialect, die men in de Van Dale vergeefs zal zoeken. In alfabetische volgorde genoteerd. Bij elk item staat een zin waarin het betreffende woord of uitdrukking gebruikt wordt.
 • OP Z’N SLIERECHS GEZEED.
  2002. 127 pagina’s, Een selectie uit450 eerder geplaatsteverhalen en gedichten geplaatst in de rubriek ‘Het Sliedrechts Dialect’ in het weekblad ‘De Merwestreek’.
 • SLIERECHS VAN A TOT Z, Woorden, uitdrukkingen en taaleigen van het Sliedrechts dialect.
  2002. 431 pagina’s. Een vrijwel volledige vocabulaire van het Sliedrechts dialect en bevat meer dan 8000 lemma’s van woorden en uitdrukkingen.
  Zowel Sliedrechts – Nederlands als Nederlands – Sliedrechts. Alle woorden die qua klank en/of vorm afwijken van he Standaard Nederlands zijn opgenomen. Maar ook een zeer groot aantal specifieke dialectwoorden en -uitdrukkingen, die men in de Van Dale tevergeefs zal zoeken. Deze laatste allen met een voorbeeldzin. Tevens staat in dit boek een beschrijving van de ‘eigen aardigheden’ van het Sliedrechts Met de hoofdstukjes: Taalgrens.
  Kenmerkende klinkers, Verkleinwoorden, Andere typische taalvormen, Persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden en Werkwoorden. Maar ook Spelling en Uitspraak.
 • STUKSIES EN BIETJIES.
  2011.Een leuk geïllustreerd boekje van 140 pagina”s. Een jubileumuitgave t.g.v. Dertig jaar Historische Vereniging Sliedrecht met 59 nooit eerder gepubliceerde verhalen van de ‘Merwestreek schrijvers”. Een interessante verzameling verhaaltjes, die een goed beeld geven van het dagelijks leven in het verleden.
 • BAGGETAOL EN MEULEPRAOT, Waergebeurde verhaoltjies van, over en deur baggeraers verteld en opgeschreve in heulies aaige Slierechs diëlect.
  2012. 205 pagina’s. Alle menselijke facetten van het baggeren. De specifieke vaktaal, levensgeschiedenissen, anekdotes, liedjes en gedichten.
 • BAGGERTAAL EN MOLENPRAAT, waargebeurde verhalen van, over en door baggeraars verteld en opgeschreven. 2012. 205 pagina’s. de Nederlandstalige versie van het bovengenoemde boek BAGGERTAOL EN MEULEPRAOT.

 

Cassettebandjes.

 • 10 cassettebandjes met 190 columns uit ‘De Merwestreek’. Ingesproken door Giijs van der Wiel.

 

CD’s met tekst

 • Slierechse Boeke.
  2006. Een Cd met de teksten van de volgende boeken:
  • Waffere Momme
  • Slierechs van A tot Z
  • Stoep op – Stoep af.
  • Baggerdurpspraot.
  • z’n Slierechs gezeed.
  • Brijhappers

 

CD’s met geluid

 • Maondag wasdag. 2005. Een CD van Nel en Huib Kraaijeveld met 12 liedjes.
 • 22 liedjes, gezongen door Huib Kraaijeveld
 • Gesproken Sliedrechts dialect. 4 CD’s met columns uit ‘de Merwestreek”
  ingesproken door Gijs van der Wiel.
 • Dialectverhalen Radio Sliedrecht
  2006 / 2007. 4 CD’S met columns uit ‘De Merwestreek’, ingesproken door
  Huib Kraaijeveld, Arie Sprong en Piet Pols.
 • Slierechs zoals het klinkt
  2015. Nieuwe verhaaltjes, ingesproken door Jan van der Vlies, Korrie
  Lissenburg en Piet Pols.