De monumentencommissie van de gemeente Sliedrecht

Monumentencommissie-01

Huidige samenstelling van de Monumentencommissie Sliedrecht : van links naar rechts: Gijs Tegelberg, architect. Hans Jongkind, makelaar.
Kees de Zanger, voorzitter. Ir. Arie van der Meijden, architect. Ineke Verkerk, secretaris, beleidsmedewerkster van de gemeente Sliedrecht. Peter Bons, namens de Historische Vereniging Sliedrecht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Monumentencommissie adviseert het College van B&W over alles wat met monumenten, archeologie en cultuurhistorie te maken heeft. Het toetst bouwvergunningen van monumenten, het bekijkt welke panden er aan de monumentenlijst toegevoegd kunnen worden en draagt deze aanvullingen, voorzien van een redengevende omschrijving voor aan de gemeente  Sliedrecht met het doel om opgenomen te worden als monument.

Er zijn zo’n 21 tal gemeentemonumenten en een 8 tal rijksmonumenten.

Het is een wens van de commissie om ook de watertoren en het oude gedeelte van de begraafplaats als monument te mogen toevoegen.

Tijd en geldgebrek zijn de twee belangrijkste obstakels en de politiek maakt helaas soms andere keuzes.

Dijksynagoge Gemeentelijk Monument
Het college van B&W heeft de dijksynagoge aan de Rivierdijk aangewezen als gemeentelijk monument. Het besluit werd genomen, omdat het pand een fraaie weergave is van een unieke dijksynagoge; een bedehuis voor de weliswaar kleine Joodse gemeenschap in Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam uit de periode 1850-1920.

De monumentencommissie kreeg eerder een rondleiding door de synagoge en kreeg daarbij een uitvoerige toelichting op de keuzen die bij de herbouw zijn gemaakt. Tegen de eigenlijke synagoge is een moderne aanbouw geplaatst met daarin onder andere een tentoonstellingsruimte. Deze aanbouw maakt geen deel uit van het gemeentelijk monument.
Door de erkenning als gemeentelijk monument kan de stichting conform de Verordening voor het subsidiëren van onderhoud aan gemeentelijke monumenten Sliedrecht 1999 een beroep doen op de beschikbare subsidie voor onderhoud. Tijdens de officiële opening kreeg het bestuur van de Stichting Dijksynagoge een plaatje uitgereikt waaruit blijkt dat de synagoge een gemeentelijk monument is geworden.

Sliedrecht kent op het ogenblik 21monumenten.

Monumentencommissie-02

Mevrouw Verboom bevestigde
het eerste monumentenschildje.

Door mevrouw A. J. Verboom-Hofman is destijds het eerste monumentenschildje op de muur van de Gereformeerde Kerk aangebracht.
Deze kerk prijkt met een aantal andere panden op  de gemeentelijke monumentenlijst.
Tevens is de lijst van plaatselijke rijksmonumenten uitgebreid.

 


Monumentencommissie-03

Mevrouw C. Verkerk

Meerdere panden in Baggerdorp geschikt voor monumentenlijst
Sinds een paar jaar heeft de gemeente Sliedrecht een eigen monumentencommissie. “In 1999 is het monumentenbeleid ingevoerd. Voor die tijd was er een landelijke monumentenwet wat onder andere inhield dat alleen de rijksdienst monumentenvergunningen mocht afgeven. Inmiddels is dit veranderd en mogen gemeenten, na advies van de rijksdienst, ook zelf vergunningen afgeven. De vroegere welstandscommissie is daarmee veranderd in de monumentencommissie.”

In Sliedrecht ging het in eerste instantie om 200 panden waarvan er uiteindelijk maar acht op de rijksmonumentenlijst terecht zijn gekomen. Dertien andere panden zijn toen aangemerkt als gemeentelijk monument. In de loop van die tien jaar zijn er natuurlijk meer panden op de lijst van mogelijke monumenten gekomen.

Zo maar een greep
Het stationsgebouw, de Gereformeerde Kerk aan de Middeldiepstraat 6, de boerderij aan de Baanhoek 411 zijn slechts drie van de in totaal dertiengemeentelijke monumenten die in het baggerdorp te vinden zijn. Daarnaast zijn binnen de grenzen van de gemeente Sliedrecht nog eens acht Rijksmonumententen vinden. Klik eens op de hyperlinks om de monumenten te bekijken!