01 – Inleiding

Historie Met de heer Lips, voormalig archivaris, duiken we in de geschiedenis van Sliedrecht. In een charter (oorkonde) van 2 mei 1064, worden voor het eerst de streken langs de oevers der Merwede genoemd o.a. de streek ten zuiden van die rivier: ” tem de Riede juxta Merewede usque Sliedrecht”, d.w.z. van Riede langs de Merwede tot Sliedrecht.

Geschiedenis-001
Kasteel Crayesteyn dat ooit aan ten zuiden van de Merwede stond

Welke gebeurtenissen speelden een rol in het leven van onze vroegere dorpsbewoners? Welke invloed hadden Sliedrechtenaren geschiedkundig op landelijk niveau? Kende ons dorp voor- en tegenspoed? Hoe kwam het hieruit te voorschijn? Hoe is ons dorp uitgegroeid tot wat het nu is? Al lezende krijgt u een antwoord op deze vragen over de geschiedenis van Sliedrecht. Over de geschiedenis van het kerkelijk leven door de eeuwen heen is veel geschreven; het beslaat uiteindelijk toch een tijdvak van tweeduizend jaren.

Geschiedenis-002
Vroeger kerkgebouw in Piet Rijsdijkstoep.

In onze woonplaats is van het prille begin weinig bekend, maar je mag ervan uitgaan dat er in deze buurten bij het vorige millennium de kerk in een bepaalde vorm aanwezig was. Jan van Leeuwen vertelt ons over de Sliedrechtse kerkgeschiedenis. Na een korte inleiding over de ontwikkelingen op landelijk niveau schakelt hij al snel over op de plaatselijke gebeurtenissen op kerkelijk gebied. Gelet op de vele richtingen in Sliedrecht op dit terrein zal dit deel van de plaatselijke geschiedenis u zeker aanspreken.

Geschiedenis-003
Het schoollokaal in vroeger tijden

De geschiedenis van het onderwijs in ons dorp begint aan het eind van de 16e eeuw. Pas in 1594 is er sprake is van de benoeming van een schoolmeester. Abraham Adriaensz was zijn naam.Ondanks de voortwoedende 80-jarige oorlog was er geld voor zijn aanstelling. Abraham die ” gesont in leere ende leeven was bevonden” ging de kinderen les geven in een lokaaltje bij de kerk. Zijn taak bestond uit “de kinderen leeren lesen, schrijven, spreken ende vrije konsten kennen, maer deselve oock in de godsaligheyt ende Catechismus onderwijsen.”

Geschiedenis-004
Sliedrechts eerste school stond bij de kerk.

Vanaf deze eerste schoolmeester in Sliedrecht volgen we de geschiedenis van het onderwijs in ons dorp op de voet. Hoe en waar vond het onderwijs in ons dorp plaats. Liep alles voorspoedig? Hoeveel kinderen had de meester onder zijn hoede? Met welk inkomen moest de onderwijzer rondkomen? Een vetpot of moest hij nogal wat bijklussen? Wanneer kwamen er juffen voor de klas? Op deze vragen en nog veel andere zaken informeren we u..! Voor alle verhalen geldt dat we steeds voor aanvullingen zorgen.