Nieuwsbrief juni 2022

Met ditmaal in het nieuws:

  1. Bootreis 17 september
  2. Contributie
  3. E-mailadressen doorgeven aan secretariaat
  4. Opzegging lidmaatschap
  5. Schenkingen