Slierechs Aevendjie

J.A. van Hattem - 2e burgemeester Sliedrecht
J.A. van Hattem – 2e burgemeester Sliedrecht

Donderdag 16 november organiseerde de Historische Vereniging Sliedrecht het jaarlijkse ‘Slierechs Aevendjie’.

Net als andere jaren is dit thema goed voor een volle zaal. Gebeurtenissen uit het heden en verleden passeerden de revue. Na een kort openingswoord door voorzitter Peter Bons kregen de  aanwezigen een film te zien waarin het Sliedrecht van vroeger vergeleken wordt met het Sliedrecht van nu. Deze film is recent opgenomen door Marius Teeuw en loopt vanaf het het oosteinde van De Kaai tot aan de Watertoren. De film laat op bijzondere wijze zien wat de veranderingen zijn op dit deel van de huidige Sliedrechtse Rivierdijk, voorheen Wijk A.

De dialectgroep schrijft wekelijks een verhaal in een lokaal weekblad. Het verhaal dat deze avond voorgedragen werd in het Slierechs dialect, zou waarschijnlijk niet geschikt zijn voor de krant. Nou ja, misschien wel, maar toch…

Een korte film uit de jaren 30, vorige eeuw, van de familie Bongers uit de Kerkbuurt werd als première vertoond.

De dialectgroep van de vereniging ging met de zaal in gesprek over bijnamen van vroeger.

De Historische Vereniging Sliedrecht heeft een overzicht gemaakt van alle burgemeesters die ooit Sliedrecht hebben gediend. Sliedrecht kende voorheen een aantal heerlijkheden waarover een schout de eerste onder zijns gelijken was.
Het ambt van burgemeester ontstond na de Franse tijd, aanvankelijk werd de burgemeester ‘maire’ genoemd. Een deel van de zestien burgemeesters die Sliedrecht tot nu toe dienden en dient, werden afgebeeld met een toelichting door Wout van Rees.

Al met al kunnen we spreken over een zeer geslaagde avond. Komt u volgend jaar ook/weer?

Hieronder enkele foto’s uit de vertoonde film, gemaakt door Marius Teeuw.