Nieuwsbrief april 2022

Met ditmaal in het nieuws:

  • Bootreis 17 september
  • Opzegging lidmaatschap
  • Ledenavond 19 mei, lezing door de heer Jan Boele over het leven van de schrijver J.W. Ooms
  • E-mail adres doorgeven
  • Schenkingen