Foto’s verenigings activiteiten

Wilt u nog eens foto’s terug kijken van verenigings activiteiten? Hieronder kunt u een keuze maken.

Dorpswandelingen

Heeft u zin in een fikse wandeling? Hieronder kunt u een keuze maken uit een aantal mooie dorpswandelingen.

Archief Algemeen

Onderstaand vindt u een bonte verzameling van artikelen.

De nieuwe burgemeester bezoekt de HVS

Op de vrijdag 11 juni 2021 heeft de nieuwe burgemeester dr. J de Vries onze vereniging bezocht.

In het “Onderhuys” werd hij bijgepraat over onze Historische Vereniging en de samenwerking met De Stamboom en het Sliedrechts Museum. (HPS)

De burgemeester kreeg na afloop van deze ochtend het Sliedrechts Woordenboek mee.

Het Bestuur.        

Klik op een foto voor een grotere afbeelding

Opening nieuwbouw achter het Sliedrechts Museum

Vrijdagmiddag 5 juli 2019 vond de heropening van het Sliedrechts Museum plaats. Het museum is verbouwd en er is achter het museum een nieuwe aanbouw gerealiseerd, waar de Genealogische Vereniging “De Stamboom” en de Historische Vereniging samen met het Sliedrechts museum een nieuw onderkomen hebben gekregen.

Na enkele toespraken van Ad van Willigen (voorzitter van het Sliedrechts Museum) en Gerrit van Dijk (Voorzitter Stichting Vrienden van het Sliedrechts Museum) was het woord aan Zwanie Erkelens (voorzitster van Genealogische Vereniging De Stamboom). Door haar werd een gerestaureerd schilderij met daarop Pieter Visser (1798 – 1868) aangeboden aan het museum. Daarna hield Burgemeester Bram van Hemmen een toespraak. De burgemeester had nog een verrassing voor Dhr. Laurien Pijl (Penningmeester van de Stichting Vrienden van het Sliedrechts Museum), die namens de koning lid werd in de orde van Oranje Nasau.

Burgemeester Bram van Hemmen knipte samen met museum voorzitter Ad van Willigen een lint door met een ouderwetse schaar, die een beetje bot was.

Zaterdag 6 juli 2019 was de druk bezochte open dag, gratis toegankelijk voor het publiek.

Vanaf nu is het museum weer tijdens de gebruikelijk openingstijden te bezoeken.

 

Een bijzondere gebeurtenis tijdens de jaarvergadering

Na de pauze van de jaarvergadering werd afscheid genomen van Wout van Rees als bestuurslid en penningmeester. Wout werd door voorzitter Peter Bons bedankt voor zijn inzet in de afgelopen 15 jaren en werd benoemd tot Erelid van de Vereniging.
Na de toespraak van Peter Bons werd Wout verrast door de binnenkomst van zijn familieleden en bekenden, in het kielzog van Burgemeester van Hemmen van Sliedrecht.
De Burgemeester hield een toespraak met hier en daar een kwinkslag. Het uiteindelijke doel van de komst van de Burgemeester was de mededeling dat het de Koning behaagd had Wout te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Na het opspelden van de bijbehorende versierselen sprak Wout op zijn eigen wijze een dankwoord. Na afloop was er voor de aanwezigen gelegenheid om Wout en zijn vrouw Joke te feliciteren.

Slierechs aevendjie

In een overvolle zaal in de Grienden werd dit jaar het Slierechs aevendjie gehouden, georganiseerd door de Historische Vereniging Sliedrecht. Voor de pauze vervolgde Wout van Rees de reeks verhalen over de burgemeesters van Sliedrecht. Gevolgd door een film genaamd “Sliedrecht vanaf het water”, waarin Wout van Rees en Fred Stuij vanuit een bootje Sliedrecht vanaf de waterkant laten zien.

Na de versnaperingen in de pauze hield Piet Pols zijn dialectverhaal. Daarna stond een quiz op het programma, echter al bij de 2e dia werden we verrast door bijzonder bezoek. Sinterklaas en zijn Hoofdpiet hadden dit jaar een stoomboot eerder genomen en brachten nu al op, 15 november, een bezoek aan het Slierechs aevendjie. Door de aanwezigen werden een aantal  sinterklaasliedjes gezongen, voor de duidelijkheid werden de teksten op de wand geprojecteerd.

Een aantal mensen werden door de Sint naar voren geroepen en vriendelijke toegesproken. Ook Wout van Rees en Remco van de Ven moesten bij de Sint komen maar die waren plots verdwenen.

Gelukkig hoefde niemand in de zak mee naar Spanje.

De boot lag alweer klaar en de Sint en zijn Piet vertrokken, nadat zij aan een ieder een lekkernij hadden uitgereikt.

Een leuke avond, voor wie het gemist heeft, volgend jaar is er weer een Slierechs aevendjie.

Excursie naar Museumwerf te Vreeswijk

Op zaterdag 15 september bracht een aantal leden van de Historische Vereniging Sliedrecht een bezoek aan de Museumwerf te Vreeswijk en ’s middags stond een rondvaart door de Utrechtse grachten op het programma. Mede door het fraai nazomerweer was het voor de deelnemers een leerzame en gezellige dag. Zie de foto’s en de videofilm die deze dag gemaakt zijn!

Lezing over de Museumwerf in Vreeswijk

Museumwerf VreeswijkDe Historische Vereniging Sliedrecht (HVS) organiseerde een lezing over de Museumwerf in Vreeswijk op donderdag 6 september in de aula van het Grienden College in Sliedrecht.

Eind 19e, begin 20e eeuw ontstond door de groeiende economie een toenemende vraag aan bouwstoffen zoals zand en grind. Het winnen van deze materialen werd met de hand uitgevoerd met een (bagger) beugel. Ook het lossen van de lading ging met handkracht met behulp van manden en kruiwagens. Door de diversiteit aan winplaatsen van zand en grind, speelde de binnenvaart steeds een belangrijke rol.

Kenner bij uitstek is Ko Blok. Hij presenteerde de lezing “Zand, Grind en de Historische Binnenvaart”.

 

 

De Winkels van Toen

Klikken is vergroten

Vanaf 21 april 2018 is de tentoonstelling “De Winkels van Toen” te bewonderen in het Sliedrechts Museum, samengesteld door de Historische Vereniging Sliedrecht.

Midden in de vorige eeuw telde Sliedrecht een 15-tal slagers – een 15-tal groenteboeren – een 20-tal melkboeren – een 25-tal bakkers en een 50-tal kruideniers.

Door de komst van de supermarkten in de 2e helft van de 20e eeuw zijn deze en vele andere winkels bijna allemaal verdwenen.
Deze fototentoonstelling laat zien wat er verloren is gegaan, niet alleen op de Dijk maar ook op de Oude Uitbreiding.

Het Sliedrechts Museum is geopend op woensdag- en zaterdagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur.

 

 

 

Na de bevrijding…

HVS Aftocht Duitsers uit Sliedrecht 1945 Langeveldplein - KerkstraatDit was het thema waarover Ad van Liempt een voordracht hield op donderdag 19 april in de grote zaal van het Grienden College. De spreker is bekend van onder meer het TV programma ‘Andere Tijden’.

Nederland explodeerde zo ongeveer na de bevrijding van de Duitse bezetter. Dagen, weken en soms zelfs maanden duurde het feest van de vrijheid. Maar daarna volgde de ontnuchtering. Het immense verdriet bij de Joodse gemeenschap toen men zich realiseerde dat bijna niemand van de gedeporteerde familieleden en vrienden zou terugkeren. De machteloosheid bij grote delen van de bevolking omdat het allemaal zo lang duurde voor enige zekerheid verkregen werd. De wederopbouw ging voor het gevoel te traag. Er ontstond woningnood. De schaarste en de armoede duurde voort.

De dreiging van een naderende oorlog met Indonesië. De Nederlandse regering besloot tot de zogenaamde politionele acties in Indonesië. Jonge mannen werden in grote getale verscheept naar de verre oost. Het waren loodzware jaren waar amper een einde aan leek te komen.

Ad van Liempt wist de aanwezigen te boeien met zijn lezing over deze moeilijke periode uit onze vaderlandse geschiedenis.

Biesbosch – van boerenland tot waterland

Op donderdagavond 22 maart was er een zeer geslaagde lezing over het thema “Biesbosch – van boerenland tot waterland”.
Spreker Jacques van der Neut, boswachter in de Biesbosch, gaf ons een schat aan informatie over over de ontwikkeling van met name de Brabantse Biesbosch in de laatste twintig jaar, waarin de Biesbosch is veranderd van een agrarisch gebied in een natuurgebied. De daarbij vertoonde foto’s waren bijzonder en van een uitzonderlijke kwaliteit.

Fotoboek: Watersnood 1953 in Sliedrecht

HVS Bosstoep 1953
Watersnood in de Bosstoep. (links op de foto is de vroegere Boslaan te zien, een wandelweg vanaf de dijk tot aan de Tiendweg bij de rijksweg die in 1962 één rijbaan had).

De Historische Vereniging Sliedrecht heeft in 2013, zestig jaar na de Watersnoodramp, een gedenkboek uitgegeven over de bouw van de binnen-uitbreiding. In dit boek is ook aandacht besteed aan de Watersnoodramp van 1953.
De dijk langs de rivier De Noord bij Papendrecht brak door en in het oosten van Sliedrecht liep het water vanuit de rivier De Merwede over de dijk op de plek die vroeger De Kaai werd genoemd, dit is op de grens Sliedrecht – Giessendam.
Van twee kanten liep het water de Alblasserwaard in. De Sliedrechters die in de buitendijkse stoepen woonden hadden nogal eens last van hoog water. Met houten schotten kon men het hoge water zo goed en zo kwaad als dat ging buiten de deur houden. Maar de bewoners van de binnendijkse stoepen waren niet gewend voorzieningen te treffen om hoog water buiten het huis te houden.
Evenmin was dit het geval bij de huizen op de binnenuitbreiding, die in 1953 nog beperkt was.
In zo ongeveer alle binnendijkse stoepen in Sliedrecht liep op 1 februari 1953 het water de huizen binnen. In het centrum van Sliedrecht stond het water tot aan de oprit van de Stationsweg naar de dijk.

In het Sliedrechts Museum is tot en met 17 maart 2018 een indrukwekkende tentoonstelling te zien over de Watersnoodramp in Sliedrecht. Het boek van de Historische Vereniging Sliedrecht wordt weer te koop aangeboden in het Sliedrechts Museum, Boekhandel De Waard en in het Onderhuys, Kerkbuurt 243c, zo lang de voorraad strekt voor de speciale prijs van € 10,00.

Nieuwjaarsreceptie

De door het Historisch Platform Sliedrecht georganiseerde nieuwjaarsreceptie, welke op 8 januari j.l. in het Sliedrechts Museum werd gehouden, werd door vele leden en vrijwilligers bezocht. Onder het genot van een hapje en een drankje werden herinneringen opgehaald en een blik op de toekomst geworpen. We kunnen spreken vanl een succesvolle middag.

 

Treinramp 75 jaar geleden

 Treinramp - 1942Op 27 november 1942 vond op het station Sliedrecht een ernstig treinongeval plaats, waarbij 18 personen om het leven kwamen en 61 gewonden vielen.

Het is de op drie na grootste treinramp in de Nederlandse geschiedenis.

Exact 75 jaar na dato wordt een gedenkbord onthuld op het stationsplein van Sliedrecht door wethouder H. Visser-Schlieker. De onthulling vindt plaats op maandag 27 november a.s. om 12:00 uur.

Initiatief voor de oprichting van dit gedenkbord komt mede voort uit de HVS.

Slierechs Aevendjie

J.A. van Hattem - 2e burgemeester Sliedrecht
J.A. van Hattem – 2e burgemeester Sliedrecht

Donderdag 16 november organiseerde de Historische Vereniging Sliedrecht het jaarlijkse ‘Slierechs Aevendjie’.

Net als andere jaren is dit thema goed voor een volle zaal. Gebeurtenissen uit het heden en verleden passeerden de revue. Na een kort openingswoord door voorzitter Peter Bons kregen de  aanwezigen een film te zien waarin het Sliedrecht van vroeger vergeleken wordt met het Sliedrecht van nu. Deze film is recent opgenomen door Marius Teeuw en loopt vanaf het het oosteinde van De Kaai tot aan de Watertoren. De film laat op bijzondere wijze zien wat de veranderingen zijn op dit deel van de huidige Sliedrechtse Rivierdijk, voorheen Wijk A.

De dialectgroep schrijft wekelijks een verhaal in een lokaal weekblad. Het verhaal dat deze avond voorgedragen werd in het Slierechs dialect, zou waarschijnlijk niet geschikt zijn voor de krant. Nou ja, misschien wel, maar toch…

Een korte film uit de jaren 30, vorige eeuw, van de familie Bongers uit de Kerkbuurt werd als première vertoond.

De dialectgroep van de vereniging ging met de zaal in gesprek over bijnamen van vroeger.

De Historische Vereniging Sliedrecht heeft een overzicht gemaakt van alle burgemeesters die ooit Sliedrecht hebben gediend. Sliedrecht kende voorheen een aantal heerlijkheden waarover een schout de eerste onder zijns gelijken was.
Het ambt van burgemeester ontstond na de Franse tijd, aanvankelijk werd de burgemeester ‘maire’ genoemd. Een deel van de zestien burgemeesters die Sliedrecht tot nu toe dienden en dient, werden afgebeeld met een toelichting door Wout van Rees.

Al met al kunnen we spreken over een zeer geslaagde avond. Komt u volgend jaar ook/weer?

Hieronder enkele foto’s uit de vertoonde film, gemaakt door Marius Teeuw.

Bord bij monument Crossers Biesbosch onthuld

Woensdag 25 oktober 2017 vond de onthulling plaats van een herdenkingsbord bij het monument De Rol. Een herinnering aan de linie-crossers in de Biesbosch tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze Rol of Overtoom was in de in de oorlog van zeer grote betekenis voor de Linie Crossers.

Op initiatief van de Historische Vereniging Sliedrecht is deze Rol weer zichtbaar gemaakt, gesponsord door de stichting Kringloopwinkel Sliedrecht.

De onthulling gebeurde in het bijzijn van burgemeester Bram van Hemmen, wethouder Piet Sleeking (gemeente Dordrecht) en wethouder Harry Bakker (gemeente Drimmelen).
Verder waren er vertegenwoordigers van het Sliedrechts Museum, de Historische Vereniging Sliedrecht, de stichting Linie Crossers Sliedrecht, Park de Biesbosch en mevrouw de Landgraaf, weduwe van de bekende verzetsman en Linie crosser Jan de Landgraaf.

Voorzitter Peter Bons van de Historische Vereniging Sliedrecht trad op als gastheer. Na zijn welkom en intro gaf hij het woord aan de Burgemeester Van Hemmen. Die prees en complimenteerde de actie om op deze wijze ook dit vergeten monument in herinnering te houden. Na een vaartocht van twintig minuten werd aangekomen op de locatie (einde
Katsegat).Daar werd het bord onthuld door de broers Ab en John van Gool, zonen van linie-crosser Bertus van Gool. Symbolisch werd door Arie de Ruiter van stichting Kringloopwinkel Sliedrecht een cheque overhandigd, waarvan het herinneringsbord kon worden bekostigd. Wethouder Sleeking sprak zijn dank uit in een korte toespraak voor het genomen initiatie.

Ledenavond 5 oktober

Op donderdag 5 oktober organiseerde de HVS een lezing met als thema: “ De Middeleeuwse dierentuin”.

MeerkatEen ongelikte beer wil niemand wezen, maar waar komt deze uitdrukking vandaan? In de beestenboeken uit de Middeleeuwen vindt u het antwoord.
Jacob van Maerlant heeft zo’n dierenencyclopedie uit het Latijn vertaald in het Nederlands: “Der Naturen Bloeme”. Omdat een edelman ridder Van Cats al die leuke wetenswaardigheden over dieren niet kon lezen, hij verstond geen Latijn, gaf hij de dichter Jacob opdracht dat dierenboek te vertalen in de volkstaal. In de lezing zal werd ingegaan op die biologie uit de Middeleeuwen. Aan de hand van dia’s van leeuwen, tijgers, walvissen, vleermuizen en katten uit interieurs van middeleeuwse kerken kregeb we de daarachter liggende verhalen te horen. Ook fabeldieren als de zeemeermin en eenhoorn kwamen aan bod. Al met al een zeer interessante dierentuin met opzienbarende verhalen.

Deze lezing werd verzorgd door dhr. A.J.H.G. Ronhaar uit Gorinchem.

Dorpswandeling over de Oude Uitbreiding met de HVS

Zaterdagmiddag 13 mei 2017 organiseerde de HVS een dorpswandeling over de Oude Uitbreiding van Sliedrecht. De start vond plaats in het Sliedrechts Museum. Onder leiding van de gidsen Remco van de Ven en Wout van Rees werd stilgestaan bij diverse panden in de Kerkbuurt, het Dr. Langeveldplein en de Merwestraat. Speciale aandacht kregen de muziektent en de trouwzaal in het Sliedrechtse raadhuis. Jammer genoeg waren de weergoden minder goedgezind op het laatste deel van de wandeling langs de Adriaan Volkersingel.

Al met al, ondanks een nat pak, een geslaagde wandeling!

Op de foto klikken is vergroten!!!

Presentatie Dialectgroep HVS

De Historische Vereniging Sliedrecht presenteerde een optreden van de schrijversgroep van het bekende Sliedrechts Dialect. Al meer dan twaalfhonderdzestig keer verscheen wekelijks in De Merwestreek een belevenis uit het Sliedrechtse alledaagse leven. Een aantal dialectschrijvers was aanwezig. Door de voorzitter van de groep werd uitleg gegeven over het Sliedrechtse dialect. Er werden verhalen verteld door de dialectschrijvers. Verder werd er tekst en uitleg gegeven over het tot stand komen van de verhalen in de Merwestreek. De HVS kan terugkijken op een geslaagde middag die goed bezocht werd.

Slierechs aevendjie 2016

Tijdens het Slierechs aevendjie 2016 werd het 35-jarig bestaan van de vereniging gevierd met koffie en gebak. Nadat de voorzitter Peter Bons de aanwezigen, die in grote getale waren gekomen, welkom had geheten hield Wout van Rees een quiz. Vervolgens vertelde Piet Pols van de werkgroep Dialect een boeiend verhaal. Voordat we naar de pauze gingen zong het duo Huib en Nell Kraaijeveld, bekend als “De Kraaijen”, enkele eigen composities met het dorp Sliedrecht als onderwerp.

Na de pauze maakte Piet Pols de uitslag van de Rebus, die in het periodiek heeft gestaan, bekend. De avond werd afgesloten met een zang optreden van de Sliedrechtse damesgroep “Tisnennyfals”.

Waarom luidt de kerkklok ?

Een bekend spreekwoord zegt: ,,Hij hoort de klok wel luiden maar hij weet niet waar de klepel hangt”. Maar weten de mensen die de klepel wel weten te hangen nu ook waarom de klok slaat? Deze vraag kreeg het gemeentebestuur van Sliedrecht van een inwoner en moest het antwoord schuldig blijven. Ook de Kerkeraad van Ned. Herv. kerk in wiens toren de Slledrechtse klok hangt. Zodoende kwam deze vraag via het gemeentelijke informatie-bulletin in onze krant. Gelukkig waagde een aantal abonnees een poging de vraag te beantwoorden. Met deze reacties hoopt het Sliedrechtse gemeentebestuur de vragensteller tevreden te kunnen stellen.

002-138a - Wijk C - Grote kerkDe reacties zijn echter niet alle “eensluidend”. De gewoonte van het klokluiden blijkt van plaats tot plaats te verschillen wat betreft het tijdstip van luiden. Algemeen is het luiden voor de kerkdienst, met als doel het oproepen tot het gaan naar dé kerk. Hier duidt het opschrift op dat een lezer uit Staphorst stuurde: „Ick roep iedereen, hier in t” algemein, tot een heilig werck. Hier in Godes kerck en in de tijt van noodt, en bij ”s mensen doodt”. Met dit opschrift dat op de grote klok van Staphorst staat weten we meteen weer twee gelegenheden waarbij de klok wordt geluid. Vrijwel alle reacties maken melding van de tijd van “noodt” voor het klokluiden. Onder nood moeten we verstaan oorlog, watersnood, brand e.d. Bij brand heeft de kerkklok’ in vroeger dagen zeker een functie gehad. Er zijn zelfs gevallen bekend waar de brandspuit in de kerktoren stond.
Dat “bij ”s mensen doodt” de klok wordt geluid is wel algemeen bekend. Voornamelijk daar waar het kerkhof, de begraafplaats, bij de kerk ligt. Hierbij komen plaatselijk ook nog wel verschillen voor. In sommige gevallen is het de taak van de buren van de overledene om voor en na de begrafenis de klok te luiden. Er zijn plaatsen waar verschil in luiden is bij een overleden man of vrouw. Het doel van het luiden voor en na de begrafenis is de mensen op hun vergankelijkheid te wijzen.

Heidens
Een heel andere visie hierop kwam van een abonnee uit Nieuwland. Volgens hem had het luiden van de klok bij begrafenissen een heidense-oorsprong. Men meende door het luiden van de klok de geesten te moeten verdrijven en in de war te brengen. Hiermee samen hangt de gewoonte om schilderijen en spiegels om te keren als iemand was overleden. Ook werden dan de gordijnen vervangen door witte lakens.
De kerkklok was in vroeger dagen eigenlijk het enige communicatiemiddel. Daarom wordt het luiden van klokken ’s morgens, ’s middags en ’s avonds (de tijd verschilt plaatselijk) toegeschreven aan het begin of het einde van de werkdag en het tijdsein van eten. Hierbij wordt vooral gedacht aan kinderen en voor de ouderen in de tijd dat een pols- af zakhorloge nog zeldzaam was. Dat bij de geboorte van een prins of een prinses de klok geluid werd is ook vrij algemeen. Gebleken is dat tijdens de laatste wereldoorlog veel gebruiken en gewoonten van het klokluiden zijn afgeschaft.

Voor de mensen die inmiddels de klepel van het klokluiden weten te hangen kan nog vermeld worden dat onderscheid moet worden gemaakt tussen luiden en kloppen. Bij het luiden raakt de klepel de klok aan bijde kanten, bij het kloppen slechts aan één kant.

Bron: Reformatorisch dagblad – gepubliceerd op: 12 januari 1978

Feestelijke dag

2016-04-30-01Zaterdag 30 april was een feestelijke dag in Sliedrecht. De verjaardag van Sliedrecht, en het 35 jarig bestaan van de Historische Vereniging Sliedrecht werden gevierd.
Het was ook de dag waarop het Sliedrechts Museum, de Genealogische Vereniging De Stamboom en de Historische Vereniging Sliedrecht bekend maakten dat zij gaan samenwerken als Historisch Platform Sliedrecht.
Rond 14:00 uur hielden de voorzitters van de drie instellingen een korte toespraak, waarmee zij een en ander bekend maakten. Hierna, hield  burgemeester van Hemmen een lezing onder de titel “Vrouwen van Sliedrecht”, geïnspireerd op de vrouwen van de baggeraars die tijdens de afwezigheid van hun echtgenoten, buitenaf werkend, op zelfstandige wijze de zaken thuis regelden.

De Sliedrechtse damesgroep “Tisnennyfals” trad meerdere malen op met onderhoudende liedjes. Een verhaal in het Sliedrechts dialect ontbrak uiteraard ook niet. Het werd voorgedragen door Piet Pols.
Jonge mensen in Sliedrecht waren uitgenodigd een selfie te maken met het motto “Jij en ik in Sliedrecht”. De burgemeester reikte aan de winnaars de prijzen uit.

Voor de foto’s van de Feestelijke dag 30 april 2016 klikt u HIER.

Feestelijke dag 30 april 2016

Zaterdag 30 april 2016 was een feestelijke dag in Sliedrecht. De verjaardag van Sliedrecht, en het 35 jarig bestaan van de Historische Vereniging Sliedrecht werden gevierd.
Het was ook de dag waarop het Sliedrechts Museum, de Genealogische Vereniging De Stamboom en de Historische Vereniging Sliedrecht bekend maakten dat zij gaan samenwerken als Historisch Platform Sliedrecht.
Rond 14:00 uur hielden de voorzitters van de drie instellingen een korte toespraak, waarmee zij een en ander bekend maakten. Hierna, hield burgemeester van Hemmen een lezing onder de titel “Vrouwen van Sliedrecht”, geïnspireerd op de vrouwen van de baggeraars die tijdens de afwezigheid van hun echtgenoten, buitenaf werkend, op zelfstandige wijze de zaken thuis regelden.

De Sliedrechtse damesgroep “Tisnennyfals” trad meerdere malen op met onderhoudende liedjes. Een verhaal in het Sliedrechts dialect ontbrak uiteraard ook niet. Het werd voorgedragen door Piet Pols.
Jonge mensen in Sliedrecht waren uitgenodigd een selfie te maken met het motto “Jij en ik in Sliedrecht”. De burgemeester reikte aan de winnaars de prijzen uit.

Verjaardag van Sliedrecht

30 april de verjaardag van Sliedrecht

Verjaardag van SliedrechtVan 2014 tot 2015 werd met meerdere manifestaties aandacht geschonken aan het feit dat Sliedrecht 950 jaar bestond, zoals weergegeven in een akte van 2 mei 1064.

Mede door de burgemeester van Sliedrecht is toen besloten dat jaarlijks, op elke zaterdag die het dichtst bij 2 mei ligt, de verjaardag van Sliedrecht gevierd zal worden.

Dit jaar is dat zaterdag 30 april. Er is meer te vieren dan de verjaardag van Sliedrecht. Op deze dag is het namelijk 35 jaar geleden dat de Historische Vereniging Sliedrecht in 1981 werd opgericht. Het is ook de dag waarop het Sliedrechts Museum, de Genealogische Vereniging De Stamboom en de Historische Vereniging Sliedrecht bekend maken dat zij gaan samenwerken als Historisch Platform Sliedrecht. Er wordt onderzocht of een aanbouw bij het Sliedrechts Museum mogelijk is, zodat de drie instellingen onder één dak de geschiedenis van Sliedrecht beter kunnen dienen en bereikbaar maken voor iedereen.

MuseumZaterdag 30 april wordt een feestelijke middag in het Sliedrechts Museum. Iedereen is welkom. Vanaf 13:30 uur begint de inloop. Rond 14:00 uur volgen korte toespraken van de voorzitters van de drie instellingen, waarmee zij een en ander bekend zullen maken over de toekomstplannen. Hierna, 14:30 uur, zal de burgemeester van Sliedrecht een korte lezing houden met als titel “Vrouwen van Sliedrecht”, geïnspireerd op de vrouwen van de baggeraars die tijdens de afwezigheid van hun echtgenoten, buitenaf werkend, op zelfstandige wijze de zaken thuis regelden.

De Sliedrechtse damesgroep “Tisnennyfals” zal meerdere malen met onderhoudende liedjes optreden. Er zal een verhaal in dialect verteld worden. Films van het Sliedrecht uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw worden vertoond.
Jonge mensen in Sliedrecht zijn uitgenodigd een selfie te maken met het motto “Jij en ik in Sliedrecht”. De drie leukste selfies wordt met een verrassing beloond.
In het Sliedrechts Museum wordt een afwisselend programma vertoond in de sfeer van een gezellige reünie voor iedereen die Sliedrechter is of zich Sliedrechter wil voelen of worden.
De gezelligheid begint om 13:30 uur en rond 17:00 uur wordt het afgesloten. De toegang is gratis. Er is veel te zien en te beleven. Kom zaterdag 30 april naar Kerkbuurt 99-101 in Sliedrecht en beleef het mee.
Wie een Sliedrecht vlag heeft, hoort deze vlag op 30 april uit te hangen.

Erelid HVS

Ere lid Bas Lissenburg
Bas Lissenburg met de uitgereikte oorkonde

De leden van de Historische Vereniging Sliedrecht hebben tijdens hun jaarvergadering op 23 februari jl. scheidend bestuurslid Bas Lissenburg onder begeleiding van een klaterend applaus tot erelid benoemd.

Scala van functies
Bas Lissenburg heeft ruim 21 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van de HVS. Hij vervulde gedurende deze tijd een scala aan functies waarvan te noemen: het ontwikkelen en onderhouden van de website van de vereniging en het schrijven van een aantal boeken en artikelen voor het periodiek van de HVS.

Vrijwilliger
De bekende Sliedrechter treedt terug uit het bestuur, maar gaat wel verder als vrijwilliger en zal zich bezig blijven houden met onder meer de actualiteit van de kleurrijke website.
Dit is een activiteit die vrijwel dagelijks aandacht vraagt.

Andere zaken waar Bas betrokken bij blijft zijn o.a. het verzorgen van het ‘Historisch Moment’ in het ‘Kompas’ en het verzenden van de dialectverhalen naar de ‘Merwestreek’. Onder het pseudoniem ‘Besjaon’ schrijft hij ook stukjes in het Sliedrechts dialect.

Het erelidmaatschap werd uitgereikt door bestuurslid Peter Bons die tijdens de jaarverga-dering optrad als spreekstalmeester.

 

09 – van de Tolsteeg tot Papendrecht I

Een dorpswandeling door Sliedrecht.

Eerder brachten we u reportages in woord en beeld van de “Kaoi tot an de Tolsteeg”. Natuurlijk is het maar een momentopname. Aanvullingen zijn altijd welkom. Dit geldt ook voor onze wandeling langs de dijk, anno 1955, die we nu met u gaan maken.

Deze keer lopen we aan de binnenkant van de dijk vanaf de Tolsteeg tot de gemeentegrens met Papendrecht.

Jopie en Aorie
Tolsteeg tot Papendrecht-01Het is zaterdagmorgen als we met de groep verzamelen bij het bewaarschooltje aan de Tolsteeg. Als we naar het pleintje kijken, zien we dat een groep kleuters met de juffen net op de kiek is gegaan. Bij het kapelletje aan de Tolsteeg is het opmerkelijk rustig.

We gaan met een groep van 20 personen op stap. Woutjie is niet komen opdagen, maar wel zijn er twee opgeschoten jongens van Baanhoek present. Het zijn ene Jopie en Aorie. Ze zeggen dat ze op Baanhoek “gekipt en gebroeid” zijn. Wie weet kunnen ze ons nog wel eens van pas komen…

Tolsteeg
Tolsteeg tot Papendrecht-02Al rap zien we een boerderij. Het is die van boer Baan-Hofman. We moeten even opzij voor de vuilniswagen die vanaf het boerenerf d’n dijk opkomt. De plas in het weiland, die als vuilstort dient, is weer wat verder gevuld met afval. “Veel flessen, wij jongens gaan ze wel eens zoeken voor het statiegeld…”, weet Jopie te melden.

De eerste die we tegenkomen is Teun van der Aa, de visboer. Hij loopt een eindje tot de tweede boerderij met ons op. Het is de hoeve van vader en zoon Guijs. Krantenbezorger Jan Lissenburg komt net van het erf af. Het is zijn laatste adres op z’n route. Hij gaat zich nu weer met z’n tropische visjes bezighouden. Kooyman, de metselaar, is onderweg naar het een of andere klussie.

Bij de timmerwinkel van De Baat op D 71 moeten we even onze oren beschermen. Een snerpend geluid van de zaagmachine verscheurt de stilte. We lopen maar snel verder. Bij bakker Alblas horen we het geluid nog natrillen. Alblas heeft op dit ogenblik een goede klandizie. Voor de toonbank staat een hele rij wachtenden.

D’n Engel
Tolsteeg tot Papendrecht-03Dan komen we bij een fors gebouw. “D’n Engel”, volgens Aories. Hij noemt zonder na te denken alle bewoners op: weduwe Pijl, Versluis, Van Dijk en ’t Jong.
Vroeger moet ‘t ‘n belangrijk gebouw geweest zijn. Jopie weet zelfs dat ’t heel vroeger een soort herberg was. Wat zou dit gebouw veel kunnen vertellen.

De Jager, de manufacturier, kijkt er van op als we langs zijn huis komen. Hij woont op D 109. Samen met Kramer heeft hij ook nog een handeltje in antiquiteiten. De buurman van hem heet Holleman. Hij is een schoenmaker van Wijk D. De wagenschuur, grenzend aan zijn huis, gebruikt de weduwe Leeuwis. Zij heeft een kruidenierswinkeltje. Jopie laat uit z’n mond vallen dat hij er “vaste” klant is voor ’n ijsje.Jawel hoor, ’t is weer zover… De volgende boerderij langs d’n dijk. Boer Visser heeft hier z’n stallen en land. Kapper Harber van Genderen steekt net z’n hoofd buiten de deur. ’t Is even stil. Glimlachend kijkt hij Aorie aan en laat hem horen dat de schaar er bij hem best eens in zou mogen.

Tolsteeg tot Papendrecht-04
Omgeving van de Prins Van Oranje

Weer een historisch gebouw: “De Prins van Oranje”. Ook al een oude herberg. Genummerd D 137-139 en bewoond door de families Nederlof en Bot.

In de timmerwinkel van A. Visser, naast “De Prins van Oranje” is het gelukkig heel wat rustiger dan eerder bij De Baat. We kunnen op ons gemak het oude gebouw goed bekijken.

Tolsteeg tot Papendrecht-05
De Blauwe School – School V

We naderen een stoep, de Kikkersteegt. We zijn dan net het woonhuis van Pijl, D 171, gepasseerd. Jopie en Aorie willen het stoepie wel even af. Nou ja, voor de liefhebbers dan. Wie geen zin heeft kan op d’n dijk een praatje maken met schoenmaker Nederlof. Met elkaar gaan we verder richting school V. Op het plein spelen de kinderen. Schoolhoofd Klootwijk staat met juffrouw Ooms wat te praten. Jopie en Aorie vertellen gelijk smeuïge verhalen over hun schooljaren op de “Blauwe School”.
Na het brandspuitenhuisje komen we bij melkboer Kok. Hij moet nog een deel van zijn melkwijk doen hoor ik hem zeggen tegen een van de wandelaars van onze groep.

Als hij weg wil rijden, wordt hij opgehouden door Naan Prins. Hij staat met z’n klompen aan te wachten om autorijles te nemen. Bij Prins aangekomen zien we ook al weer de derde boerderij van deze morgen.

Kruidenier Visser

Tolsteeg tot Papendrecht-06
Kruidenierswinkel van Visser

In de stalhouderij van Van Hattem kunnen we binnen een paar koetsen van dichtbij bekijken. Eén koets is zo te zien net van een trouwpartij teruggekomen. Jopie wil op de bok kruipen, maar wordt er door de stalhouder rap van verwijderd…
Even later staan we voor de kruidenierswinkel van Visser. Ook hier is het druk met wachtenden voor de toonbank. Typograaf Mouthaan komt net met een pot stroop, een zak suiker en een paar eieren de winkel uit. Z’n vrouw gaat pannenkoeken bakken, laat hij weten.

 

 

 

Touwbaan

Tolsteeg tot Papendrecht-07
Touwbaan De Keizer

Jan de Keizer staat ons al op te wachten. Met hem heb ik de afspraak gemaakt om een half uurtje op de touwbaan te mogen rondkijken. Er zijn er maar weinig bij die eerder touw hebben zien slaan. Aorie en Jopie proberen zich in de rol van Michiel de Ruijter in te leven. Bij Jopie meen ik een aardige zangstem te herkennen.

 

 

 

Tolsteeg tot Papendrecht-08Daarna gaan we van d’n ene naar d’n andere boer. Eerst boer Visser en dan oud-ijzerboer-sloper Van de Grijp. We zien ze geen van tweeën. Nu passeren we de Baanstoep. Even verder, op D 319, woont boer Prins. Na een paar huizen, op D 347, komen we een loodgietersbedrijf tegen. Korevaar is de eigenaar van de zaak. Een paar stappen verder zijn we aanbeland bij de timmerwinkel van Van Houwelingen. De baas zelf komt net met een nieuwe deur naar buiten. “Prima stukje vakwerk,” hoor ik iemand in de groep, kennelijk een kenner, zeggen. Na het voorbijgaan van de Karnemelkstoep wordt het tijd voor een rustpauze. Daarvoor kiezen we het café van Aarnoudse. De zaak is gelijk mooi vol. Na het “opfrissertie” gaan we vol goede moed verder richting spoorbrug.

 

 

Druk buurtje

Tolsteeg tot Papendrecht-09
Bij de Parallelweg

Tolsteeg tot Papendrecht-10
Net voorbij de spoorbrug

De volgende boerderij is die van Redelijkheid. Hij komt net de schuur uit van Bram Klop. Wij nemen ook even een kijkje binnen. Sjonge wat een hoeveelheid spullen heeft Bram, de koopman in tweede-handsartikelen, hier opgeslagen. Eén van de wandelaars gaat zelfs met een zand- ,zeep-, en sodabakje de deur uit…
Aan de Parallelweg komen we in een druk buurtje terecht.Kooyman, de metselaar. Van de Stel, constructie- bedrijf.

Visser, de schilder, veehouder Van Sinttruye en de veehouders Vink in de boerderij met de rode en zwarte dakpannen.
Aan de overzijde van de weg ligt de speeltuin er nog rustig bij. Dat zal vanmiddag, als de scholen uit zijn, wel drukker worden.
De beheerder, Van Doodewaard, zien we bij de glijbaan al wel rondlopen.

Huize Silanie
Als we onder de spoorbrug lopen, dendert er net een trein boven ons hoofd langs. Even met de vingers in de oren en maar verder.
De Jager, de manufacturier, komt net thuis met z’n handeltje. Hij is goed geluimd. Zal wel best verkocht hebben! “Huize Silanie” lezen we op de voorgevel van het volgende huis. Daar woont scheepsreder De Groot. Mooi pand! De Raad handelt in sigaren. Piet de Kluiver, een van de wandelaars, slaat er gauw nog een paar voor de zondag in. Aorie maakt zich meester van de sigarenbandjes. J. W. de Jong, die een paar huizen verder woont en koperslager van beroep is, staat buiten op straat ook al van een sigaartje te genieten. Architect Van den Hout bekijkt het goedkeurend van een afstandje. Hij is op weg naar kapper Visser. Daar zal hij ook wel een sigaar opsteken.

Mooi uitzicht

Tolsteeg tot Papendrecht-10
Net voorbij de spoorbrug

Wij staan intussen voor het kruidenierswinkeltje van de weduwe Van Helvoort. We hebben hier een mooi uitzicht op de rivier. Even staan we hier stil om een zwaar puffend sleepbootje met een rijnaak voorbij te zien gaan. Daar komt schoenmaker Nederlof aan. Hij brengt nog even drie paar schoenen bij de mensen thuis. Lopen die er zondag ook weer netjes bij… Eén paar is bestemd voor buurman Boer. Een ander gaat naar boer Guis op D 625. De laatste klant is Van Doodewaard op D 641. Voor Nederlof zit het er weer op!

 

 

Kasteeltje
Tolsteeg tot Papendrecht-11“Het lijkt wel een kasteeltje,” hoor ik Marie Timmer zeggen. En Marie heeft gelijk. De woning, onder aan de dijk, van Oosterbeek, heeft echt wel iets van een kasteeltje weg. “Zou ik best willen kopen,” bromt een ander. Boer Maat ziet ons tevreden lachend voorbijgaan. Zijn collega Visser loopt samen met de dierenarts over het erf. Een koe schijnt nogal ziek te zijn.

 

 

Boerderijen

Tolsteeg tot Papendrecht-12
Boerderij Moerman

Nog even volhouden beste mensen. Nog twee boerderijen, de eerste die van Moerman op D 727 (let eens op het mooie bakhuisje). Even later staan we op historische grond. Vlak voor de twee laatste woningen van Sliedrecht lopen we langs de Rosmolenstoep. Hiermee zijn we vanaf het begin van de eerste wandeling vanaf Het Kaoichie tot de Rosmeule gelopen! Een paar stappen verder staan we op het eind van Sliedrecht en recht voor de Kievitshoeve van boer Vink.

Op zijn erf dartelen een paar vrolijke lammetjes. We kijken eens op de klok en besluiten de volgende keer langs de andere kant van de dijk te gaan wandelen. We nemen met elkaar de bus van de TP, vanaf de halte tegenover de Rosmolenstoep, terug. Ook best gezellig zo met z’n allen in de bus.

Tolsteeg tot Papendrecht-13
De Rosmolenstoep, bij de eerste woning

Tolsteeg tot Papendrecht-14
De Kievitshoeve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende keer verzamelen we weer bij de Tolsteeg en lopen dan langs de buitenkant van de dijk richting Papendrecht. Loopt u ook weer mee? Aorie en Jopie zijn zeker weer van de partij.

B. Lissenburg

08 – van de Dijkstraat tot de Tolsteeg en Terug

Een dorpswandeling door Sliedrecht.

In vorige uitgaven brachten we u reportages in woord en beeld van de “Kaoi tot an de Dijkstraet”. Natuurlijk is het maar een momentopname. Aanvullingen zijn altijd welkom. Dit geldt ook voor onze wandeling langs de dijk, anno 1955, die we nu met u gaan maken.
Deze keer lopen we aan de binnenkant van de dijk tot de Tolsteeg en langs de buitenkant wandelen we terug richting Dijkstraat.

van de Dijkstraat tot de Tolsteeg-01Als we op ’n zaterdagmiddag met de groep verzamelen bij de sigarenwinkel van Gijs Visser valt er gelijk iets op. Tussen de wandelaars staat een schooljochie. Hij heeft van zijn oom gehoord van onze wandeling. Woutjie, zo heet de jongen, woont in Wijk C. Precies op de route waar we straks langs zullen komen. Hij beweert er heel wat van af te weten. Nou ja…, wie weet kunnen we wel gemak van hem hebben!
De eerste die we tegenkomen, is Sija van Tuijl, de verpleegster. Ze had graag meegelopen, maar de patiënten wachten op haar.

Gelijk zien we de zoveelste boerderij langs de Sliedrechtse dijk. Het is die van boer Smits. Zelf is hij in geen velden of wegen te zien. “Zal wel melke weze!”, merkt Woutjie op. Intussen lopen we langs bakker Verheij. Altijd weer lekker zo’n baklucht in je neus. Woutjie weet te melden dat de tompoezen hier wel erg lekker zijn. Melkboer Aantjes moet om de opmerking lachen en begint aan zijn melkwijk.

Wel veel bedrijvigheid in dit buurtje. Veehouder Broere staat met Anna en Dirk Lissenburg voor het hek van haar huis te praten. “De leste nieuwchies uit de Smulsteeg worre weer besproke”, mompelt Woutjie zacht voor zich uit. En warempel, nog geen tel later kijken we deze stoep in. Na de stoep lopen we langs de woning van Verheij, hij heeft een grossierderij in bakkerijgrondstoffen.

van de Dijkstraat tot de Tolsteeg-02“Hier hebbe d’r hêêl wat ‘n paor cente op de bank staon!”, meldt een boomlange kerel als we langs de Nutsspaarbank lopen. Woutjie kijkt eens naar hem omhoog en zegt: “Zou ik ok hebbe as ik nie zôveul zou snoepe!”

Piet Netten, de nog jonge elektricien, hoort de opmerking en moet smakelijk lachen. Niet lang, want hij heeft een klusje in de nabijgelegen stoep, de Bloemhof.

van de Dijkstraat tot de Tolsteeg-03
Links het naaiatelier

van de Dijkstraat tot de Tolsteeg-04
Links de werkplaats bij de Molenbuurt

Alweer een boerderij. Mooi zeg! De Mariahoeve. Zo wordt de boerderij genoemd.

Paul Hillege en Willie Broeren komen de deur uit van het atelier. Wat een kolossaal gebouw! Links het naaiatelier van Willie Broeren …“Hier wordt getimmerd”, weet Woutjie. En hij heeft alweer gelijk. We zien de timmerschuur van Piet de Groot en ook de werkplaats van de ambachtsschool.
Met hout heeft ook Littel te maken. Hij verkoopt het en gebruikt het voor het maken van klompen. We gaan even bij hem in de werkplaats, in ’t hangen van de Wilgenhofstoep, kijken. Mooi vakwerk! Kop, de manufacturier, houdt het liever onder- en bovengoed. Dit laat hij ons weten als we zijn zaak voorbijlopen en ons nog hoort praten over de wilgenhouten klompen.

van de Dijkstraat tot de Tolsteeg-05
van den Berg kruidenier t.o
Van Rees, scheepswerf

“Kijk, hier an d’n overkant weun ik”, zegt Woutjie. We staan even later voor de winkel van Van den Berg, kruidenier. Het echtpaar gaat net op de foto. ’t Is feest bij de Van den Bergs. Dat zien we wel aan de bloemen. Politieagent Tieleman gaat de winkel binnen om losse stroop en een rolletje drop te kopen. Dit is zeker naar de zin van Woutjie…! Op naar boer De Wild. Op weg daarheen wijst onze kleine gids ons op het brandspuiten- huisje en het transformatorhuisje We waren er bijna aan voorbijgelopen.
De melkkar van Goedhart kunnen we niet missen. Hij bezorgt de melk aan huis tussen de Tolsteeg en de Kroonstraat.De volgende kruidenier is Haak. Zijn bakfiets staat voor de deur. Zal hij de boodschappen al bij de klanten thuis hebben bezorgd? Leuk toch al die dorpswinkeltjes…

Naar aanleiding van de foto rechtsboven kregen we een leuke reactie. De tekst plaatsen we hieronder…Beste Bas,
Leuk dat Woutjie meewandelde, maar mijn moeder kan hij zich blijkbaar niet herinneren.
Het zit zo: Mijn vader Joost van den Berg (geb.16-09-1909,overl.20-12-1991)is in 1931 op 21 jarige leeftijd een kruidenierswinkel begonnen op C 315. Zijn zus Cor(nelia)(geb.16-02-1916 en nu verblijvend in Parkzicht onder de naam mevr. Hoekwater-van den Berg) is van af het begin, als 16-jarig meisje zijn rechterhand geweest. De foto dateert van april 1938 toen de winkel, inclusief de voorgevel, verbouwd is. Ik heb nog een krantenknipsel van de heropeningadvertentie.
Op de foto staan dus broer en zus Joost en Cor.(Zij is in 1943 getrouwd).In 1941 is mijn vader getrouwd in Rotterdam met Rinske Swart uit Medemblik (geb.03-12-1916, overl.20-08-1999).
Na 25 jaar, in 1956, is mijn vader gestopt met de winkel, de klandizie heeft hij verkocht aan collega Haak, dat kon toen nog, en de panden, (winkel C 315 en woonhuis C313) aan A. L. Korporaal, die met een invalidenwagentje reed en in de winkel een sigarenzaak is begonnen. In oktober 1957 zijn mijn ouders met 7 kinderen naar een bovenwoning in De Savornin Lohmanlaan verhuisd. Daar zijn nog 2 kinderen geboren.

Groeten van Piet van den Berg.

van de Dijkstraat tot de Tolsteeg-06
Boven de melkkar van Goedhart.
Rechts de winkel van Haak

van de Dijkstraat tot de Tolsteeg-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan weer verder en komen bij de timmerschuur van Jaap van den Dool. Lopen langs de bakkerswinkel van Visser. Grossier in manufacturen Van de Herik sleept met wat lappen in het rond. Nederveen is in z’n witte schilderskiel het huis van zijn buurman Boer, de winkelier, aan het verven. Boer zelf staat er tevreden naar te kijken.

van de Dijkstraat tot de Tolsteeg-08Bij kapper Haars is het een drukte van jewelste. Ieder zit minstens een uur te wachten eer hij aan de beurt komt. Hij kijkt even naar buiten en zwaait naar ons. Warempel alweer een kruidenier. “Van den Dool”, volgens iemand die in onze groep meewandelt. Zij is klant bij hem.

Dan komen we bij Wieringa. Zij is manufacturierster. Hiernaast zit onder aan d’n dijk Van Houwelingen. Interessant. Hij maakt carrosserieën, onderstellen voor boerenwagens en autobussen.

Vlak daarbij is de boerderij van Schagen. De omgeving van Parijs en de Voorstraat hoeft geen honger te lijden. Schalkwijk is de bakker die de magen vult. Schoenmaker Vermeulen, die net een klant met verzoolde laarzen de deur uitlaat, kan dit beamen.

Woutjie weet ons te vertellen dat we de Tolsteeg naderen en daar zeker nog even naar de kapel moeten gaan kijken. Doen we dus straks…
Eerst zien we nog de boerderij van boer De Leeuw. De laatste die voor de Tolsteeg woont, is Verboom. Hij heeft een groothandel in zuivelproducten en vetten.
De Tolsteeg gaan we even af. Sommigen hebben als kleuter nog op het kleuterschooltje, in het hangen van d’n dijk, gezeten. De kapel kennen velen, naar de verhalen te horen, van binnen en buiten.

van de Dijkstraat tot de Tolsteeg-09
Omgeving Voorstraat

van de Dijkstraat tot de Tolsteeg-10
Hervormde Kapel aan de Tolsteeg

07 – van de Grote Kerk tot de Dijkstraat en terug

Een dorpswandeling door Sliedrecht.

In vorige uitgaven brachten we u reportages in woord en beeld van de “Kaoi tot de Grôôte Kaark”. Natuurlijk is het maar een momentopname. Aanvullingen zijn altijd welkom. Dit geldt ook voor onze wandeling langs de dijk, anno 1955, die we nu met u gaan maken.
Deze keer lopen we aan de binnenkant van de dijk tot de Dijkstraat en langs de buitenkant wandelen we terug richting Grôôte Kaark.

Grote Kerk tot Dijkstraat-01Het is prima weertje als we met een groep van ongeveer 25 personen vertrekken. We staan op de plaats waar niet lang geleden de oude school en de kapperswinkel van Struijk zijn afgebroken. Gelukkig heeft de toren het overleefd. We keren het kerkgebouw de rug toe en zien aan de rechterzijde de pastorie van dominee Verweijs. Deze man woont toch maar mooi dicht bij z’n werk! De dominee laat zich niet zien.

Even later weer een groot pand. De bloemenzaak van Mostert en De Winter. Enkelen moeten even de geur van de verse bloemen opsnuiven. Na een rijtje woonhuizen aan de dijk komen we bij een heel andere winkel. Het is de drankenzaak van Boer. We zien hem net met een kratje bier de stoep opkomen.
Tijdens voorgaande wandelingen kwamen we al heel wat boerderijen tegen. Ook nu zullen we er een aantal zien. Sliedrecht is nog vrij agrarisch..! We snuiven de lucht van verse mest al op. Een grote schuur en dan de boerderij van Langerak.

Grote Kerk tot Dijkstraat-02Bijna zijn we er aan voorbij gelopen, het ‘kaarksie van juffrouw Doets’, de Vrijzinnige Kerk onder aan de dijk. Een paar mensen herinneren zich de ‘kleuterschool van juffrouw Aartje’ nog die vroeger op deze plaats stond. Toch maar even de moeite nemen om de stoep af te gaan en even rond het gebouw te lopen.

Boerderij nummer twee duikt, nadat we een rijtje woonhuizen zijn gepasseerd al gauw op. Het is de hoeve van boer Smits. Naast boer Smits een enorm groot pand. Het is de winkel van manufacturier Wout Hartog. Z´n etalage trekt veel bekijks, vooral de dames in de groep zorgen voor enig oponthoud.Tien huizen verder alweer een bezienswaardig huis. Boven op het dak staat een enorme stoel. Een duidelijke vorm van reclame maken door de heren Gort, meubelhandelaren en stoffeerders. Een van de Gorten komt juist de winkel uit. Hij torst een flinke rol zeil over de schouder. Zeker op weg naar een klant.

Grote Kerk tot Dijkstraat-03 Grote Kerk tot Dijkstraat-04

Jawel hoor, daar is boerderij nummer drie. Nu die van boer Korevaar. Deze staat bekend om de paardenkop op de voorgevel. We gaan de boerderij even van dichtbij bekijken. Korevaar is de buurman van Van Heteren, winkelier in allerlei gereedschap.

Grote Kerk tot Dijkstraat-05We horen de slagzin “Waarheen? Nederveen!” al mompelen. Drogist Jan Nederveen heeft de groep al zien aankomen. Hij heeft duidelijk tijd voor ’n ‘praotjie’. Wat hij in de aanbieding heeft. Ja, wat zoal niet? Haarlemmerolie? Het lost veel problemen op. Een drietal koopt zelfs een flesje. “Ja, een praatje met de klant loont!” denkt Nederveen. Intussen heeft hij een nieuwe klant, vrouw Stuij, met aan de hand kleuter Fredje. Ze wonen in het onderhuis bij Nederveen. Zij komen aspirientjes halen…

Het kantoor van Mr. Koppelaar bij de drogisterij en het ‘kasteeltje’ van het Handelsinstituut ademen een rust uit. Dat doet ook het kerkgebouwtje van de Apostolische gemeente.
Ene Vermaas, van beroep manufacturier, is de enige persoon die we in dit gedeelte tegenkomen. Hij woont er in de buurt op C 113.We lopen weer langs een aantal woonhuizen en komen dan bij de rijwielherstelplaats van de firma Kramer.

Grote Kerk tot Dijkstraat-06Als we even binnenkijken dan zien we ook buurman Bosma, die woont in een groot huis dat heel vroeger nog als pastorie gediend heeft. Bosma heeft een lekke band en laat die even plakken. Bosma is het hoofd van de Beatrixschool. Deze school is in de plaats gekomen voor de vroegere ‘Kooijmanneschool’, die zoals we nog wel weten, afgebrand is. Een paar kinderen zijn op deze warme zaterdagmiddag aan het voetballen op het schoolplein.

Op de dijk, net voorbij de school, lopen we de motorhandel van Dukel voorbij. Er staan een paar mooi opgepoetste motorfietsen te pronken op straat. Ze trekken veel bekijks!
Slager Broere, naast Dukel, heeft het aardig druk. Heel wat klanten komen hun zaterdagse boodschap doen. Een hond drentelt aan een lijn buiten rond. Hij mag om begrijpelijke reden de slagerij niet in.
Een deftig pand staat iets van de weg af. Het is het woonhuis en de praktijk van dokter De Meer. De dokter is in geen velden of wegen te zien. Misschien wel op bezoek bij een patiënt…
Even kijken we een stoepje in en staan dan voor de tabakswinkel van Gijs Visser. De deur staat open en wie zien we binnen staan? Bertus Lanser, de groenteboer uit de Kerkbuurt. Gijs Visser is secretaris van de voetbalvereniging Sliedrecht. Waarover zullen die twee het nu hebben? We hebben nog mooi even de tijd om de boerderij van boer Smits te bezoeken.
We treffen het. Er zijn juist vannacht drie lammetjes geboren. Wat een leuk spul, dat jonge goed. Sommigen zijn er bijna niet vandaan te slaan. Toch altijd gezellig zo’n boerderij..

06 – van de Grote Kerk tot de Oosterbrug

Een dorpswandeling door Sliedrecht.

Gaat u weer mee op onze tocht langs de Sliedrechtse dijk?
Eerder namen we u in woord en beeld mee van de “Kaoi tot de Grôôte Kaark “.
We beseffen goed dat een dergelijk verslag een momentopname blijft.
Aanvullingen zijn altijd welkom.

Dit geldt ook voor onze wandeling langs de dijk, anno ca. 1955, die we nu met u gaan maken.

“Deze keer verzamelen we bij de Grôôte Kaark” en lopen we terug naar de Ôôsterbrug.
De vorige keer nodigde ik u uit met me terug te wandelen door de Kerkbuurt richting Oosterbrug. Zo te zien is de groep sinds de vorige keer weer gegroeid. Laten we maar weer op weg gaan.

Grote Kerk tot Oosterbrug-01We staan op de hoek van de Kerkstraat. Groenteboer Bertus Lanser zien we nog net vertrekken met zijn paard-en-wagen. Hij is op weg naar zijn klanten langs d’n dijk. Zijn vrouw weegt achter de toonbank appels af. We zien ze haar in een grote papieren koker stoppen. Trouwens Bertus is even gestopt. Zo te horen maakt hij een praatje over de voetbal.

De ene winkel naast de andere, we lopen duidelijk door Sliedrechts winkelcentrum. Zijn er liefhebbers bij voor het ´Snoepje van de Week`? Die moeten maar even binnenstappen bij De Gruyter. Goeie reclame daar, altijd 10% korting! De snoepliefhebbers komen ook bij buurman Jamin aan hun trekken.
Voor we langs het café van Gijs Schalk lopen, zien we Jan Bakker die aan de overkant van de Kerkstraat een slagerij heeft, juist uit de boodschappenwinkel van Simon de Wit, naast Jamin, komen. Gijs Schalk heeft de deur openstaan. Hij staat net een potje te biljarten met een van zijn bezoekers.Sjonge, wat een drukte op d’n dijk als we even verder lopen. We zijn bij het grote pand van garage Broere. Een hele stoet taxi’s staat klaar om te vertrekken. Vijf zwarte en één witte. Als we de versiering op de auto’s bekijken, gaat het om trouwauto’s. Iemand weet te vertellen dat het wel eens voor haar buurmeisje dat vandaag in het huwelijksbootje stapt, zou kunnen zijn.

Grote Kerk tot Oosterbrug-02De auto’s staan zelfs voor de etalage van Meijer. We moeten achterelkaar lopen om toch nog iets van de winkel te zien. Veel lapjes, garen, knoopjes en spelden om te naaien, maar ook ondergoed.

Een aantal mannen is al doorgelopen. Ze staan stil bij de boekwinkel / drukkerij van Van Wijngaarden. De oude winkel die vroeger wat in de diepte lag met een bakstoepje ervoor, is na de verbouwing heel mooi geworden. Een van de groep gaat even naar binnen om een krantje te kopen. Zo te zien is het de Merwestreek.
Een paar stappen verder staan we voor de deur van Meywaard, een winkel waar allerlei elektrische apparaten te koop zijn. Een van de jongere werknemers komt net met een schemerlamp de deur uit. Hij stapt er warempel mee op z’n fiets. Vrolijk fietst hij de Kerkbuurt uit.
Alweer lapjes te koop. Nu bij van Kees van den Herik. Het is druk bij hem in de zaak. Het lijkt wel of de opruiming al begonnen is.
We komen nu in ’n technisch buurtje. Jan Dubbeldam komt net zijn fietsenzaak uit. Aan de hand heeft hij een gloednieuwe fiets. ’t Is een G.D.S. We zien het aan de plakplaatjes die op het frame zitten. De letters staan voor: Gebroeders Dubbeldam Sliedrecht. Een ander merk dat hij verkoopt is Vigorelli. Mijnster is de buurman van Dubbeldam. ´t Is de olieboer. Dat is wel te ruiken!

Grote Kerk tot Oosterbrug-03We lopen de stoep naast de olieboer even in en horen al van verre dat smid Van Drunen aan het werk is. Het dreunt ons behoorlijk in de oren. Heel wat mannen willen even binnenkijken. Van Drunen vindt het best, maar gaat wel door met zijn werk.

Het komt eigenlijk wel goed uit, want op de dijk is de handwerkwinkel van Lien van Arkel. “Wat kan die prachtig toneelspelen. Ik heb ze vorige maand nog in het Thaliatheater met Internos zien optreden”, hoor ik één de dames enthousiast vertellen.

Grote Kerk tot Oosterbrug-04Het aparte luchtje van een kruidenierswinkel komt ons tegemoet. ‘r Staan heel wat klanten in de winkel van Bongers. Hij doet goede zaken.

Ook zijn buurman, Korevaar, de groenteboer, heeft niks te klagen.

05 – van de Oosterbrug tot de Grote Kerk

Een dorpswandeling door Sliedrecht.

Gaat u weer mee op onze tocht langs de Sliedrechtse dijk?
Eerder namen we u in woord en beeld van de “Kaoi tot de Ôôsterbrug”.
We beseffen goed dat een dergelijk verslag een momentopname blijft.
Aanvullingen zijn altijd welkom.
Dit geldt ook voor onze wandeling langs de dijk, anno ca. 1955, die we nu met u gaan maken.

“De volgende keer verzamelen we bij de Ôôsterbrug”, spraken we de vorige af.
Met deze woorden besloten we de vorige maal onze wandeling langs de dijk.
We nodigen u uit deze keer een wandeling met ons te maken tot aan de Grôôte Kaark.

Osterbrug tot Grote kerk-01Zo te zien staat er bij de winkel van Meijer al een grote groep klaar om mee te wandelen als we De Kerkbuurt ingaan.

Voor we starten kijken we even om en zien de boerderij van Langerak. Buurman Meijer komt net aanlopen. Het is best leuk bij hem even de speelgoedwinkel binnen te kijken. Daar zien we dat er ook heel wat muziekinstrumenten te koop worden aangeboden. Het zal meer dan tijdens de vorige wandelingen, etalages kijken worden. De Kerkbuurt is niet voor niets Sliedrechts winkelcentrum nummer 1!

Slager Maasland staat net gehakt te draaien voor een klant. Scherpe messen liggen klaar om uit te benen. Een hondje staat geduldig buiten te wachten. Hij mag niet binnen. Dat weet ie… De volgende winkel is er echt een voor lekkerbekken. ´t Is de banketbakkerswinkel van Baas. Goed dat we net vertrokken zijn, anders zouden een paar snoepers zeker voor de bijl zijn gegaan.

Als we weer buiten zijn, staan we voor de keus om door te lopen of de stoep af te gaan. ´t Is de Zoutstoep. `t Zal niet voor allen duidelijk zijn hoe de stoep aan de naam is gekomen.

Osterbrug tot Grote kerk-02Iemand weet te vertellen dat dit te maken heeft met een zoutziederij in de stoep. Andere geven de stoep een heel andere naam: ´De Klaaine Kaarkstoep` om ´t maar eens op z´n ´Slierechs` te zeggen. Hoe die naam ontstaan is, is ieder wel duidelijk.Een lekkere lucht komt ons tegemoet. Geen wonder, we staan voor de koekjesfabriek van de Merba. Van tevoren hebben we een afspraak gemaakt voor een bezichtiging. Nou, daar wordt flink aangepakt. Voor allen kan d´r ook nog wel ´n ´proefie` af. Gek hè, dat we in een vroegere kerk rondlopen… . De Gereformeerde Kerk!

Osterbrug tot Grote kerk-03Hee, daar heb je Aoi Kop! Hij is warempel al bezig zijn handeltje voor de zaterdagavond in orde te maken. Op een blad dat hij dan voor zijn buik hangt, heeft hij snoepgoed enzovoort uitgestald. Hij hoopt dat zaterdagavond bij het Thaliatheater aan de filmbezoekers te slijten. Een aardige bijverdienste voor eigenaar van het kleine sigarenwinkeltje boven aan de Zoutstoep.

Archief

In het “Archief” vindt u een bonte verzameling van artikelen die de Historische Vereniging Sliedrecht in de loop der jaren heeft verzameld.

In het menu aan de linkerkant van deze pagina kunt u uit de verzameling een keuze maken.

Regelmatig wordt het “Archief” aangevuld met nieuwe en oude artikelen.

04 – van de Boslaan naar de Oosterburg en terug

Een dorpswandeling door Sliedrecht

Gaat u weer mee op onze tocht langs de Sliedrechtse dijk?
Eerder namen we u in woord en beeld van de “Kaoi tot de Boslaon”.
We beseffen goed dat een dergelijk verslag een momentopname blijft.
Aanvullingen zijn altijd welkom.
Dit geldt ook voor onze wandeling langs de dijk, anno ca. 1955, die we nu met u gaan maken.

“De volgende keer gaan we eerst even de Boslaan af”.
Met deze woorden besloten we de vorige maal onze wandeling langs de dijk.
We nodigden u uit deze keer een wandeling met ons te maken tot aan de Ôôsterbrug.

Boslaan naar Oosterbrug-01We kijken even rond. Het gezelschap is weer zeer uitgebreid en even later lopen we de Boslaan af. We zullen maar niet helemaal doorlopen tot aan de rijksweg. Tot de “Krom” is ver genoeg. Ver genoeg in ieder geval om mooie herinneringen op te halen.

Op weg naar `De Krom` zien we aan de rechterkant een open strook. Eens heeft hier in een ver verleden het “Huis te Naaldwijk” gestaan, de woning van een zeer belangrijk persoon. Aan onze linkerkant zien we de Bossche School, ook wel bekend als de Vakschool voor Meisjes.

Graag willen de wandelaars eerst de binnenkant van de dijk bekijken en dan teruglopen langs de rivierzijde. De eerste winkel die we zien is die van manufacturier Henk Hartog. Wat is die entree van die zaak toch opvallend!

We zien de directrice van de vakschool, juffrouw Dik, net van de fietsenstalling naar de school lopen. Leerlingen zien we niet. De lessen zijn in volle gang. We zullen maar niet storen.

Op ons gemak lopen we werkplaats van Sion Bakker voorbij. Jaren geleden is hij, samen met de Belgische vluchteling Punché, in “elektriciteit gaan doen”. In de woning ernaast horen we getik. Als we even naar binnenkijken, zien we schoenmaker Boelen een nieuwe zool onder een damesschoen tikken.

Boslaan naar Oosterbrug-02De eerste stoep ligt voor ons. We gaan “effe stoep af”. Het is “De Korverstoep”.
Daar wonen toch heel wat mensen in.

Om er maar een paar te noemen: Gelderblom, De Leur, Batenburg en Van Heteren.
Ja, Sliedrecht is toch maar een apart dorp met de dijk en de stoepen.
Weer “stoep op” kunnen we het bijna niet nalaten om een paar lekkere krentenbollen te kopen bij bakker Van Oosterom.
Vroeger woonde bakker De Korver in deze winkel. Waarmee meteen de naam van de stoep verklaard is.

Met zoveel weiland achter de dijk ontbreken de boerderijen niet. Kijken we even naar het erf, zien we boer Arentze een kruiwagen mest uit zijn schuur rijden.

Net als we voorbij het huis van Arie Hartog lopen, komt er een bus van zijn onderneming, de MEGGA, voorbij. Da´s toeval…

Boslaan naar Oosterbrug-03De volgende stoep meldt zich alweer aan. Het is de Veerstoep. De naam spreekt voor zich met het vroegere Middenveer er tegenover. Ook hier wonen weer heel wat families. Sander van Willigen en Mien Verdoorn, die in de stoep opgegroeid zijn, kunnen er ons heel wat opnoemen.

Boven aan de dijk bij de stoep woont Van Ballegooijen, hij doet in veevoeder.
Haeser, die een meubelwinkel heeft in de vroegere sociëteit, zien we met een emmertje melk de stoep van boer Smits opkomen. Lekker vers van de koe!

Even wordt het druk op de dijk. Veel kinderen zijn te voet op weg naar school. Ze gaan naar de Wilhelminaschool. Veel beter bekend als het “Veereschool”. Wat een mooie kastanjeboom staat er toch op het plein.

03 – van het Groenevelde school tot de Boslaan

Een dorpswandeling door Sliedrecht

Gaat u weer mee op onze tocht langs de Sliedrechtse dijk?
Eerder toonden we u in woord en beeld een reportage van de “Kaoi tot het Groeneveldeschool”. We beseffen goed dat een dergelijke verslagen een momentopnamen zijn.
Dit geldt ook voor onze wandeling langs de dijk, anno ca. 1955, die we nu met u gaan maken. Aanvullingen zijn altijd welkom.

Groenevelde school tot de Boslaan-01Boven aan de stoep van de Groeneveldeschool wijs ik de mannelijke deelnemers aan onze tocht eerst even op de mogelijkheid gebruik te maken van de pisbak waarvan de lucht al onze neuzen binnendringt… .
Wie niet zo nodig moet, kan even genieten van het mooie uitzicht.

Groenevelde school tot de Boslaan-02We staan op een van de weinige plaatsen in de buurt waar we vanaf de dijk een kijkje op de rivier kunnen nemen. Een sleepbootje trekt de schuit van een zandschipper. ´Overdiep´ zien we in de verte op een zandplaatje wat mensen genieten van de mooie zomerse dag.
Een roeiboot schuift stroomopwaarts voorbij.
Goed daar gaan we dan. In het woonhuis van het schoolhoofd Huisson verzamelen de leerkrachten zich. Zal het tijd zijn voor een kopje koffie?
Op het schoolplein horen we de kinderen joelen.

Groenevelde school tot de Boslaan-03
Groentezaak Struijk

De groentezaak van Piet Struijk is de eerste winkel waar we langs lopen. Hij komt van de overkant vandaan. Daar heeft in zijn opslagplaats, naast de open ruimte, een kist met appels gehaald. Zijn paard en de wagen staan voor de deur al klaar om de klanten af te gaan.

De groentezaak van Piet Struijk is de eerste winkel waar we langs lopen. Hij komt van de overkant vandaan. Daar heeft in zijn opslagplaats, naast de open ruimte, een kist met appels gehaald. Zijn paard en de wagen staan voor de deur al klaar om de klanten af te gaan.

Groenevelde school tot de Boslaan-04Even verder staan we voor een winkel van de Coöperatie.Een zaak waar ze brood en kruideniers waren verkopen. Net zien we buurtbewoner Krijn Deventer, die beter bekend is onder zijn bijnaam “De Leugenaer” met een ´haalfie taarf` de winkel uitkomen. Tijd voor een sterk verhaal heeft hij altijd wel. Vol vuur vertelt hij ons hoe de stoep naast de school aan z´n naam´t Orleans is gekomen.
Een pracht geschiedenis, maar wel uit z´n grote duim gezogen.
Schilder Van Dijk, die ook mee luistert, moet er hartelijk om lachen. Als een van de deelnemers een rokertje nodig heeft en´t verhaal bij sigarenwinkelier Hartog natrekt, weten we ´t zeker dat Krijn ons weer eens goed te pakken heeft genomen.

02 – van de Zaoi tot ’t Groenevelde school

Een dorpswandeling door Sliedrecht

De vorige maal maakten we met u een wandeling van de ‘Kaoi tot de Zaoi’.
Vandaag vervolgen we onze tocht en gaan we op weg naar ´t Groenevelde school.
Gaat u weer mee? We beseffen goed dat een dergelijk verslag een momentopname blijft.
Aanvullingen zijn altijd welkom.
Dit geldt ook voor onze wandeling langs de dijk, anno ca. 1955, die we nu met u gaan maken.

Zaoi tot Groenevelde School-01“Aan de rechterkant doemt de groentewinkel van Joh. De Snoo al op.” Met deze woorden eindigde ik mijn verhaal. Het is de tweede groentewinkel vanaf de grens met Giessendam. Later zal de zaak overgenomen worden door groenteboer Den Bok. Wie even achterom kijkt ziet nog de boerderij van Van den Heuvel. Wat staan er toch veel boerderijen langs de dijk… .
Aan de overzijde, op het ‘Zaoiplaetjie’ ligt het fabrieksterrein van A. van Bennekum. We blijven aan de buitenkant van de dijk en stappen even bij Piet de Winter binnen als we verlegen zitten om manufacturen. Wat de negotie betreft een druk buurtje.

Zaoi tot Groenevelde School-02Net zijn we nog maar langs de timmer- en ijzerwarenwinkel van Breedveld gelopen of de zaak van slager Zonnenberg duikt al op. Een paar huizen verder moet de klompenmakerij van  Bruning geweest zijn. Laten we maar even omkijken naar de overkant van de dijk.

Zaoi tot Groenevelde School-03
Een beetje in de diepte verstopt zien we de matrassenmakerij en beddenhandel van W. Boogaard. In hetzelfde rijtje woonhuizen woont melkventer Freek Kool.

 

 

 

 

 

 

 

Klokken door de eeuwen heen

Op donderdagavond 7 april 2016 hield Peter Schipper een lezing voor de HVS in het Griendencollege met de titel: ‘Klokken door de eeuwen heen’. Zie de fotoreportage van de zeer geslaagde avond.

 

01 – van de Kaoi tot de Zaoi

Een dorpswandeling door Sliedrecht

Kaoi-Zaoi-01Even schrikken
Voor wie lange tijd niet aan het ‘dijksie’ is geweest, zal het best even schrikken zijn om de geboorteplaats terug te zien. Komt men vanuit Giessendam dan zoekt men tevergeefs naar de woningen binnendijks. De vertrouwde weilanden achter de verdwenen woningen zal men eveneens niet meer aantreffen. Waar vroeger de slootjes, vaak omzoomd door rijen knotwilgen, een plaats boden aan vissen, eenden en waterplanten, vindt men nu een huizenzee. De dijk is meer dan voorheen als een waterkering aanwezig.

Bij de dijkverhoging dienden de vele panden tussen de Kaoi en de Boslaan te verdwijnen. Hierbij ging het niet alleen om woonhuizen, maar ook om andere gebouwen. Winkels, de synagoge, boerderijen, een kantoorgebouw, enz.
Op deze en de volgende bladzijden zullen we ‘Oud-Sliedrecht’ tussen de Kaoi en de Zaoi’ in woord en beeld proberen te schetsen.

Kaoi-Zaoi-02Stonden daar dan zulke belangrijke zaken? Wat dacht u van het moederbedrijf van Den Besten kaashandel? Bode Vlot! Wat te denken van de boerderij van familie Vink, een boerenbedrijf annex melkhandel. Om veel panden valt niet echt te treuren, hoewel elke woning voor de bewoners een eigen gevoelswaarde gekend zal hebben. Er moesten echter ook heel wat gebouwen verdwijnen waar de slopershamer veel te vroeg voor kwam. Wat we het meest missen is het vertrouwde totaalbeeld. Aan de eeuwenoude lintbebouwing is een eind gekomen. De vaak fraaie woningen op de vroegere weilanden in ‘De Grienden’ kunnen het nostalgische beeld niet vergoeden.
Kaoi-Zaoi-03Over nostalgie gesproken. Een beeld dat zeker ook aan de omgeving van vroeger herinnert is het silhouet van de gasfabriek

Kreukniet
Bij velen zal de kruidenierszaak van de familie Kreukniet nog wel bekend zijn. We kunnen hier duidelijk spreken van een typische buurtwinkel. De klanten kwamen vooral uit de directe volksrijke omgeving van de winkel. Daarnaast zal de heer Kreukniet, zoals gebruikelijk was, ook wel zijn waren bij klanten in andere delen Kaoi-Zaoi-04van de gemeente thuisbezorgd hebben. Als we even naar binnen kijken zien we van achter de toonbank de winkelier die de gewenste waren aanreikt vanuit de vakken achter zich. Let u eens op de weegschalen. Suiker, stroop, koekjes het moest allemaal afgewogen worden. Wat een verscheidenheid aan artikelen op zo’n klein stukje ruimte. Alles heel knus. De komst van de diverse supermarkten heeft hieraan echter een eind gemaakt … De winkel was gevestigd naast de synagoge. Het kerkje van de joden diende al lang niet meer als synagoge maar men gebruikte het als opslagplaats van goederen.
Kaoi-Zaoi-05

Kaoi-Zaoi-06Synagoge
Op de volgende foto hiernaast zien we de oude synagoge afgebeeld. De winkel van Kreukniet is dan al verdwenen. Gelukkig is het gebouw aan de slopershamer ontkomen. Na in delen te zijn afgevoerd, zal het over enige tijd glorieus herrijzen op korte afstand van de plaats waar het eerder gestaan heeft.

Op onze wandeling langs de dijk keren we even terug naar het woonhuis van de familie Aaldijk. Als een der laatste is het afgebroken. Aaldijk had een handel in brandstoffen. Kaoi-Zaoi-07Eerst waren het de kolen die hij in zakken bij de klanten afleverde en later ging men op een vloeibare stof, olie, over. Eerder was in het gebouw ook sprake van een vloeistof. Dat was in de tijd dat er een café in gevestigd was!
We vervolgen onze tocht langs de dijk Net ‘door de bocht’ stond het café van Fré Vermeer. Velen zullen hier hun eerste danspasjes nog herinneren.

Bakker Veldhuizen
Kaoi-Zaoi-08
In het pand rechts op de foto hiernaast bakte in vroeger tijden Veldhuizen zijn brood. De gevelsteen net naast de deur was heel opvallend. Duidelijk is dit een van de huizen waarvan men met recht kan zeggen: “Zonde dat het afgebroken is!”

Gezicht op de watertoren is ons volgende beeld. Aan de linkerzijde van de nog niet geasfalteerde dijk zien we de reeds vervangen panden van machinefabriek Vos. Rechts op de foto zien we een huis met een stoep voor de deur. Groenteboer Floor de Gruyter verkocht vanuit dit pand niet alleen groente en fruit, maar ook kruidenierswaren. Even verder, onder aan een stoep stond de boerderij van Van der Laan. Het kantoor van Vos, vlak bij deze boerderij, bleef lang overeind maar ontkwam ten slotte niet aan de kaalslag.

Kaoi-Zaoi-09We zijn nog maar een klein stukje gevorderd langs de dijk. Opvallend is wel de bedrijvigheid. Diverse winkeltjes, scheepswerfjes en andere bedrijfjes zijn we intussen gepasseerd. Denk eens aan de vroegere gasfabriek en het café bij het veer van de Fop Smitboten. Later was hierin de galanteriezaak van Aoi Vermeulen te vinden. Het Heusische Veer, waar ook al een borreltje gedronken kon worden.
De werf van Schlieker, de hooi- en strooihandel van De Bruin en motorenfabriek Vink. Werkgelegenheid volop in het deel van Sliedrecht dat bekend stond onder de naam ’t Kaoichie. Heel opvallend zijn wel de vele cafés die we tegenkomen op onze tocht.

Kaoi-Zaoi-10Paardenliefhebbers
Vervolgens komen we in de buurt waar we een huis aantreffen waarin kennelijk paardenliefhebbers hebben gewoond. Weer heeft een aantal panden te maken met de detailhandel. In het huis met de paarden begon vroeger de weduwe De Waard een kruidenierswinkel. Zoon Jasper heeft later nog jaren de zaak voortgezet. Hij behoorde tot de groep van Sperwerwinkeliers, een inkoop-vereniging die jarenlang een belangrijke vinger in de pap had. Het schuurtje links op de foto herbergde de oliehandel van Visser. Het woonhuis naast De Waard werd ook door een Visser bewoond. Pauw Visser had ‘in het hangen van de stoep’ zijn timmerwinkel.

Kaoi-Zaoi-11Ridders
De winkel van Ridders, tegenover De Waard, is de eerste slager die we tegenkwamen. Naast het huis van de slager was een stoep met een viertal huizen. Dagelijks reed Piet de Jager met zijn kolenwagen door de stoep richting opslagplaats van zijn brandstoffen. Veel van de bebouwing op de foto is er niet overgebleven.

Kaoi-Zaoi-12Gantel
Alleen het stoepje waar firma Vermaas een opslagplaats heeft, is nog terug te vinden. Lopen we deze stoep in, dan komen we op de plaats waar een restant van een vroegere gantel op de Merwede uitkomt. Aan de overkant van de gantel zien we het terrein van de watertoren. Aan de gantel was de werf van Boer te vinden.

Kaoi-Zaoi-13Hier begon het moederbedrijf van scheepswerf Boer, nu in de Industrieweg gevestigd. Vlak daarbij, in het nu verkrotte pand van antiekhandelaar / fietsenmaker Kramer, verkocht in een ver verleden Sandman serviesgoed, drogisterijartikelen en kruidenierswaren.

Kaoi-Zaoi-14Ook oud-wethouder Noordergraaf had in hetzelfde pand ooit een zaak, een melkhandel. Als we onze herinneringen oproepen zien we, even opzij kijkend, aan de binnenkant van de dijk nog de boerderijen van Booy en Maat staan.

Kaoi-Zaoi-15G.D.S.
We zetten onze tocht langs de Sliedrechtse dijk richting de ‘Zaoi’ voort. Niet te missen in het beeld is de watertoren. Bij het rijtje woningen midden op de foto was aan het begin een smederij gevestigd. Een paar huizen verder kon men binnen lopen als je een fiets wilde kopen. Frans en Jan Dubbeldam kunt u zich wellicht nog wel herinneren. De plakplaatjes met de letters ‘GDS’ (Gebroeders Dubbeldam Sliedrecht) sierden menige fiets.

Kaoi-Zaoi-16Koos de Klomp
Aan de linkerzijde zien we een gebouw met een rieten dak. In het gedeelte achter de kinderen had fietsenmaker Dubbeldam jarenlang een reparatiewerkplaats. Gaan we nog iets verder richting Giessendam terug dan vonden we ooit in een klein pand klompenmaker Koos. Menig dorpsgenoot van vroeger heeft op door ‘Koos de Klomp’ z’n handgemaakte klompen gelopen.

We stoppen bij het transformatorhuisje dat staat op het plekje waar vroeger een plaats was voor allerlei aankondigingen. Aan de rechterkant doemt de groentewinkel van Joh. de Snoo al op. Een volgende keer vervolgen we onze reis langs de dijk.

Reacties en / of aanvullingen aan: B. Lissenburg  –  naar het Contact-formulier

10 – van de Tolsteeg tot Papendrecht II

Een dorpswandeling door Sliedrecht

Eerder brachten we u reportages in woord en beeld van de “Kaoi tot an de Rosmeule”. Natuurlijk is het maar een momentopname. Aanvullingen zijn altijd welkom. Dit geldt ook voor onze wandeling langs de dijk, anno 1955, die we nu met u gaan maken.

Deze keer lopen we aan de buitenkant van de dijk vanaf de Tolsteeg tot de gemeentegrens  met Papendrecht.

Dorpswandeling-01- muurtjeOp het muurtje
Klaar voor het laatste deel van de dorpswandeling? Jopie en Aoichie in ieder geval wel. Ze zitten op het nieuw geplaatste muurtje langs de rivier te wachten. Ook deze keer is de groep vrij groot. We starten ter hoogte van het kleuterschooltje.
De eerste die we bij D10 tegenkomen is ene Van der Wiel, een kantoor boekhandelaar die zijn zaak in Rotterdam heeft.Hij loopt ons met z’n aktetas onder de arm voorbij, richting bushalte bij bakker Alblas aan de overkant. Wij gaan ook verder, want we hebben nog heel wat voor de boeg voor we in Papendrecht zijn.

Bram
Kijk daar loopt Bram van den Heuvel ook. Hij sluit zich gelijk bij onze groep aan. Zijn buurman Floor Hartog is in geen velden of wegen te zien. “Hij  zal wel in zijn manufacturenzaak in de Kerkbuurt zijn”, weet Bram te melden.
Wel zien we Doodewaard, die net op weg gaat richting speeltuin, op zijn fiets stappen. Zijn vrouw zwaait hem uit en dat doet ze ook in onze richting. Er lopen heel wat bekenden van haar mee. Even verderop komt Van den Herik, die een groothandel in manufacturen heeft, met een aantal grote lappen uit zijn magazijn. Jopie, z’n buurjongen, krijgt een grote glimlach op z’n gezicht als hij hem zo ziet zeulen.

“Kijk daar wonen wij!”, zegt Aoichie met een glimmend gezicht. Op D 54. Mijn vader is kolenboer. In geuren en kleuren, weet hij over de zwarte boel te  vertellen.
Bijna ongemerkt lopen we het huis van politieman Janssens voorbij.“Hij had gisteren nachtdienst. Zal nu wel liggen te pitten”, merkt een van de mannen van de groep op. Touwslager Leen de Keizer op D 84 is wel thuis. We zien hem zelfs in de weer, nee niet met touw, maar hij is zijn raamkozijn aan het schilderen.

“Hier was vroeger de aanlegplaats van de Fop Smitboten, bij de woning van W. C.  Boer (D 118) ”, merkt Jopie in ’t voorbijgaan op. “Mijn opa heeft me wel eens verteld over zijn reis helemaal naar Dordt”.

‘Kleermaker van Rijsbergen’ staat er op een bordje bij de deur. “Vakman!” “Vorige maand heb ik nog een kostuum door hem laten aanmeten. Het past me als gegoten…”, aldus medewandelaar Gerrit de Vries, die vlak naast me loopt.

Dorpswandeling-02 - fietsKomt wel goed hoor
“Mooi fietsje, wel een opgemoffelde, maar prima te berijden!” zo prijst Van der Wiel, de fietsenmaker, een rijwiel aan. De koper zien we in het voorbijgaan nog wat twijfelen. Jopie, die een beetje nieuwsgierig van aard is, wacht even de koop af. Als hij Van der Wiel hoort zeggen: “Komt wel goed hoor!”, weet hij dat de koop gesloten is…
Leuk buurtwinkeltje, de groentezaak van weduwe Visser. Zo te zien nog goeie klandizie ook.

Dorpswandeling-031- loods santenBedrijvigheid
Een paar stappen verder zijn we bij het bedrijf van Van der Grijp, leuk gelegen zo langs de rivier.
Nu, op zaterdagmiddag, is het er nogal rustig, maar doordeweeks is dat wel anders.

Dan komen we bij de brandstoffenloods van Visser. We ontkomen er niet aan om met Aoichie een kijkje te gaan nemen in de loods. “Denk om je kleren mensen”, geeft onze jonge reisleider ieder nog een goede raad.

Als we weer op d’n dijk terug zijn, weet ieder wel een briket van een eierkool te onderscheiden…
We gaan nu onder de spoorbrug door. Wie even heeft lopen soezen, wordt wel weer wakker door het denderend geluid van de trein die over de brug raast.

Dorpswandeling-04- brugNog meer bedrijvigheid bij de loods van Brandwijk, de aannemer van bouwwerken. Mooi kantoortje. Kan ’n heel bedrijf worden als het zo doorgroeit.

We blijven even doorwerken. Constructiebedrijf Kooyman, weer eens wat anders dan de kolen van Visser en de stenen van Brandwijk.

Dorpswandeling-05- rij huizenEen bezoek aan de smederij van A. Klein (D 206) is de volgende attractie. Van tevoren hebben we hem gevraagd het vuur aan te steken en wat ijzer te bewerken. Het is er behoorlijk warm, maar het werk is heel interessant.

“Hee, daar hebben we politie Van der Jagt”, horen we Bram tegen Jopie zeggen. ”Beetje wegkruipen achter die dikke meneer!” antwoordt Jopie.
Als we bij Zegelaar, de sloper en houthandelaar, aankomen, is Van der Jagt op zijn dienstfiets allang voorbij en lopen de jongelui alweer voorop.
Na een paar loodsen, naast Augustijn en het woonhuis van T. Vink, de veehouder, komen we op het huisadres D 280 bij Van der Graaf de scheepmaker, gespecialiseerd in roeiboten. Zijn  werkplaats is ernaast op D 282.

Op d’n dijk lopen we Smouter, spoorlegger-railbouwer voorbij. Hij lacht maar eens als hij ons voorbij ziet trekken.

Zelfs het transformatorhuisje heeft een nummer. Het is D 320. Het staat vlakbij het woonhuis vanVan der Stel, de garagehouder.

Dorpswandeling-06- SbS.B.
Er staan muuranker in de vorm “S B” op de gevel van de woning vlakbij de scheepswerf van Lanser. ”Weet u wel wat die letters betekenen?”, hoor ik Bram aan een vrouw naast hem vragen.

De vrouw haalt haar schouders op en kijkt Bram vragend aan.
“De S staat voor Scheepswerf en de B voor Baanhoek”, helpt Bram haar uit de droom. ”Dat ventjie zal, als dat zo doorgaat, later nog heel veel kunnen uitleggen!” denk ik bij mezelf.

Het is stil op de scheepswerf. Er wordt kennelijk deze dag niet overgewerkt. Jammer dat we geen afspraak gemaakt hebben voor een rondleiding, maar dat kan misschien een volgende keer nog wel eens…

Een aantal huizen verder zijn we bij de garage van Van der Stel. We kijken even binnen en zien dat er op het gebied van auto-onderdelen van alles te koop is.

We zijn bijna aan het eind van onze wandeling. We passeren nog de woning van Frits Volker, aannemer van betonwerken op D 358, en zijn loods op D 360. Nog een paar stappen langs de woning van Buizert en dan staan we voor het huis van de weduwe Dekker.

Dorpswandeling-07- eind baanhoekGemeentegrens
We lopen nog even door naar de gemeentegrens. Een historische plek! Wie kent de uitdrukking “Van ’t Kaoichie tot de Rosmeule” niet…? We zijn hier niet ver van de plek waar eens de Rosmolen stond, verwijderd… . Die was te vinden vlakbij de woningen op de hierbij afgebeelde foto.

We zijn weer gekomen aan het eind van de wandeling van deze dag. De laatste voettocht langs de Sliedrechtse dijk. Tijd om afscheid van elkaar te nemen.  We stappen maar weer in de bus, op weg naar huis.

Jammer dat het voorbij is, maar mijn aantekeningen zal ik bewaren. Wie weet komen ze nog eens op de een of andere manier van pas. ’t Zou leuk zijn als de mensen over zo’n vijftig jaar nog eens zouden kunnen lezen hoe ’t omstreeks 1950 aan ons “Slierechse dijksie” was….

Tekst: B. Lissenburg.

Magazine ‘Sliedrecht in de Middeleeuwen’

Door het comité ‘Sliedrecht 950 jaar’ is een prachtig geïllustreerd magazine uitgegeven met bovengenoemde titel, waarin de geschiedenis van Sliedrecht wordt verteld.
De auteurs zijn Bert Kalkman en Evert Roeleveld en het historisch advies is van Henk ’t Jong.

Het bestuur prijst dit magazine van harte bij u aan. Het is voor € 4,50 te koop bij de plaatselijke boekhandels, het Sliedrechts Museum, het Baggermuseum en bij onze vereniging.
Tevens is er een digitaal lespakket gemaakt voor de leerlingen van groep 6 op de basisschool om op deze manier bij het vak ‘geschiedenis’ ook de geschiedenis van SLiedrecht te behandelen.
U kunt een introductiefilmpje bekijken op www.sliedrecht4kids.nl.

De Koninklijke Bibliotheek

Website van de Historische Vereniging Sliedrecht opgenomen in het archief van de Koninklijke Bibliotheek.
LangeveldpleinDe Koninklijke Bibliotheek gaat de website van de Historische Vereniging Sliedrecht opnemen in hun archief. Een duidelijke blijk van waardering! We dragen hiertoe een ‘steentje’ bij aan het bewaren van het digitale erfgoed van Nederland. Voor het nageslacht blijven hierdoor gegevens feiten bewaard. Met plezier en enige trots verlenen we onze medewerking aan dit initiatief!

We ontvingen recent het onderstaande bericht:
KB
“In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren.
Het gaat om de website en eventuele publiek toegankelijke subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): http://www.historie‐sliedrecht.nl/

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet tevens analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de Koninklijke Bibliotheek wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door technologische veroudering en andere risico’s.

Om die reden zal de KB de websites archiveren van Nederlandse overheden, wetenschappelijke‐ en cultureel erfgoed organisaties.

Uw website zal daartoe geharvest, duurzaam opgeslagen en beschikbaar gesteld worden aan een algemeen publiek via de website van de KB. Het harvesten (verzamelen en uitwisselen van metadata) zal voor het eerst gebeuren vanaf 6 februari 2010. Daarna zullen opeenvolgende versies met een regelmatige frequentie worden opgenomen.”